Humanitarinių ir socialinių mokslų studijų bei vizualinės kultūros produktų kūrimui, tyrimams ir sklaidai vykdyti reikalingos infrastruktūros plėtra Vytauto Didžiojo universitete

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-05-02
Prašoma lėšų suma:
3 587 083,82 €
Skirtas finansavimas
3 585 142,9 €
Iš jo ES dalis:
3 207 846,36 €

Projekto tikslas: Vytauto Didžiojo universitete sukurti studijų bazę, skirtą HSM specialistų rengimui, sukuriant ir atnaujinant bendrąją, technologinę bei informacinę infrastruktūrą naujiems Humanitarinių Socialinių mokslų plėtros iššūkiams: ? HSM pritaikomumo visuomenės ir ekonomikos poreikiams, jungties su verslu didinimui, komercializavimui ? analizuoti reiškinius iš lyginamosios perspektyvos atskleidžiant universalias, globalias ir tuo pačiu vietines, lokalias tendencijas ? tarptautinės dimensijos VDU plėtra (per mobilumą ir mainus) ir užsienio kalbų mokymosi bei tarpkultūrinės aplinkos universitete kūrimo. ? HSM studijų įgyvendinimas– masinis studijų pobūdis VDU, įgyvendindamas šiuos siekius, kuria naują strategiją ir plėtros koncepciją, kuri aprėps ir stiprins tokias kryptis kaip tautinio tapatumo, tarptautinės ir tarpdisciplininės dimensijų stiprinimas, aktyvesnis mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikimas, studijų,mokslo ir verslo glaudesnis jungimas - "4T strategija“ Tikslinė grupė: studentai, dėstytojai.Numatomos veiklos: sukurti tarpdisciplinines laboratorijas, centrus, erdves, skirtas studentų praktinių darbų demonstravimui, savarankiško mokymosi vietas, nuotolinio mokymosi auditorijas su atitinkama programine įranga ir imitacinėmis mokymo programoms. Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, didins studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. Pagerės studijų bei darbo sąlygos.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-18-V-02-007
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-01-24
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-03-15
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą