Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas - BIOMEDOKT

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-03-30
Prašoma lėšų suma:
4 151 021,2 €
Skirtas finansavimas
9 864 733,32 €
Iš jo ES dalis:
5 096 102,24 €

Aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie savo profesinę karjerą sieja su veikla institucijose, sprendžiančiose biomedicinos problemas, yra rengiami biomedicinos mokslų krypties III pakopos studijų programose. Dabartiniu metu vykdomų programų skaičius, turinys ir kokybė neatitinka valstybės ir visuomenės poreikių. Mažai šiuolaikinio mokslo rezultatais pagrįstų dalykų, trūksta tarpdisciplininių studijų. Absolventų kompetencijos nepakankamos, kad greitai įtraukti į problemų kompleksą. Sieksime sudaryti galimybes doktorantams pasiruošti rengti disertacijas atitinkančias valstybės ir visuomenės poreikius biomedicinos mokslų srityje. Įgyvendinus projektą doktorantai bus įvykdę trijų metų III pakopos studijų progamą ir įgyję kompetencijas rengti šiuolaikinius biomedicinos mokslų srities reikalavimus atitinkančias daktaro disertacijas. Pagrindinis projekto rezultatas – teigiamas poveikis tikslinėms grupėms (doktorantams), leisiantis įgyti kompetencijų, būtinų įgyvendinti biomedicinos mokslų keliamus studijų, MTEP, mokslo ir verslo bendradarbiavimo uždavinius. Aukšta parengtų specialistų kvalifikacija sukurs būtinas sąlygas Nemuno, Santakos ir Santaros slėnių plėtrai

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-01-V-03
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-03-01
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-03-01
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą