Klaipėdos universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų ir menų studijų, IT infrastruktūros bazinės įrangos atnaujinimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-05-26
Prašoma lėšų suma:
2 103 770,71 €
Skirtas finansavimas
2 039 739,23 €
Iš jo ES dalis:
1 825 029,84 €

Klaipėdos universiteto (KU) humanitarinių, socialinių mokslų ir menų studijų krypčių aprūpinimas įranga nepakankamas, trūksta specializuotų priemonių, o esamos yra fiziškai nusidėvėjusios. Egzistuoja ir patalpų problema–jos nepritaikytos šiuolaikinei studijų įrangai; studentai ir dėstytojai negali naudotis centralizuoto duomenų saugojimo ir virtualių darbo vietų paslauga. Naudojamų programinių produktų "pririšimas" prie konkrečių kompiuterių riboja šių kompiuterių panaudojimo galimybes–kompiuterio parametrų nepakanka studijų procese reikalingoms naudoti programoms. Projekto tikslas - atnaujinti KU humanitarinių, socialinių mokslų ir menų studijų bei IT infrastruktūros bazinę įrangą ir pritaikyti patalpas šiuolaikinei studijų įrangai. Įgyvendinant KU reorganizavimo/optimizavimo planą,yra numatyta pagerinti KU studijų ir atliekamų mokslinių tyrimų aplinkos kokybę. Šiam tikslui pasiekti būtina atnaujinti bazinę ir specializuotą studijų įrangą. Projekto tikslinės grupės: universiteto studentai, pedagoginis personalas ir administracjos darbuotojai. Projekto pridėtinę vertę sudaro pagerinta studijų kokybė dėl atnaujintos studijų infrastruktūros. Pagrindinė stiprioji projekto pusė yra ta, kad atnaujintą IT infrastruktūrą tikslinės grupės naudos ne tik socialinių, humanitarinių mokslų ir menų studijoms, bet ir biomedicinos, technologijos ir fizinių mokslų studijoms. Projektas yra ypač aktualus Vakarų Lietuvos regionui ir naudingas tuo, kad optimizuojant organizacinę KU struktūrą, bus atitinkamai pertvarkomos studijų programos. Projektas geografiškai priartina kokybiškų socialinių, humanitarinių mokslų ir menų studijų prieinamumą šio šalies regiono gyventojams.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-18-V-02-008
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-03-31
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-03-31
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą