Lietuvos kūno kultūros akademijos kokybės vadybos sistemos diegimas

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos kūno kultūros akademija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
598 050,86 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Kokybė pasaulio universitetuose tapo svarbiu objektu. Vienintelis būdas pagerinti universitetų veiklos kokybę – kokybės vadybos sistemos, pagrįstos visuotinės kokybės vadybos principais, įgyvendinimas. Vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, Bolonijos proceso veiklos kryptimis LKKA siekia užtikrinti vidinį studijų sistemos efektyvumą. LKKA vadovaujasi užsienio ir kokybės srityje pažengusių universitetų (Belgijos, Portugalijos ir Suomijos)patirtimi, kurie jau įgyvendina Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės nuostatas. Sukurta LKKA kokybės stebėsenos grupė vykdo dalinius vidinės studijų kokybės užtikrinimo procesus ir procedūras, bet ne vientisą sistemingą kokybės sistemos užtikrinimą. Kad tinkamai įgyvendinti kokybės užtikrinimo procesus LKKA trūksta sistemingo ir nuolatinio kokybės užtikrinimo, sprendimų priėmimo ir vykdymo priežiūros, remiantis kokybės kriterijais ir rodikliais. LKKA turima ir naudojama duomenų bazė neturi tiek resursų, kad naudoti duomenis visų studijų procesų administravimui ir kokybės užtikrinimui. Būtent dėl šių priežasčių bus kuriama ir diegiama informacinėmis technologijos paremta studijų kokybės vadybos sistema. Studijų kokybės vadybos sistema paremta IT yra pagrindinė projekto sudadamoji dalis, kuri bus sukuriama atlikus LKKA vidaus auditą ir išgryninus vidinius procesus ir poreikius. Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti efektyvią bei integruotą strateginio veiklos planavimo ir valdymo sistemą, kuri leis gerinti į rezultatus orientuotą organizacijos valdymą, optimizuoti strateginio planavimo sistemą, supaprastinti valdymo ir kontrolės procesus, padidinanti jų skaidrumą, maksimaliai išnaudoti informacinių technologijų galimybes, bei pritaikyti šiuolaikinius vadybos metodus ir Europinio lygio patirtį. Įgyvendinus projektą bus įvykdyti LR Mokslo ir studijų įstatymo reikalavimai ir Nacionalinės studijų programos nuostatos.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.1-ŠMM-04-K-02
Paraiškos kodasVP1-2.1-ŠMM-04-K-02-022
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-03-15
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2011-11-24
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą