Natūralių vandens telkinių ir retųjų praeivių žuvų populiacijų būklės nustatymui skirti tyrimai

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-04-13
Prašoma lėšų suma:
316 856,75 €
Skirtas finansavimas
316 856,75 €
Iš jo ES dalis:
269 328,24 €

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau AAA) įgyvendindama Valstybinio aplinkos monitoringo 2011-2016 m. programą atlieka žuvų populiacijų natūraliuose vandens telkiniuose tyrimus. Projekto metu bus siekiama įvertinti vandens telkinių ekologinę būklę pagal Lietuvos žuvų indeksą 906 vandens telkinių būklės nustatymo vietų, ištiriant žuvų bendrijų struktūrą ir sudėtį vandens telkiniuose, įvertinti praeivių žuvų populiacijų būklę, nustatyti ir prognozuoti lašišų ir šlakių rituolių produkcijos, neršto bei veisimo efektyvumo dinamiką modelinėse upėse, sudarant sąlygas taikyti tinkamas būklės gerinimo priemones. Tokiu būdu bus bendrai prisidedama prie biologinės įvairovės išsaugojimo, siekiant iš esmės pagerinti saugomų rūšių ir jų populiacijų būklę.Siekiant įvertinti natūralių vandens telkinių ir retųjų praeivių žuvų populiacijų būklę bus atliktas žuvų populiacijų ištyrimas 906 vietose upėse ir ežeruose. Pagrindinis projekto tikslas -įvertinti vandens telkinių ekologinę būklę pagal žuvų indeksą bei ištirti praeivių žuvų populiacijų būklę. Pagrindinis projekto rezultatas - ištirta 906 vandens telkinių būklės nustatymo vietų.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-02-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-02-V-01-010
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-02-02
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-02-19
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą