Biržų rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-04-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Biržų rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
40 100,79 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas – didinti Biržų rajono savivaldybės politikų, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus. Uždavinys – kelti kvalifikaciją, susijusią su strateginių tikslų įgyvendinimu, stiprinti Europos Sąjungos kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius. 2009 m. Savivaldybėje buvo atliktas anketavimas siekiant nustatyti mokymų poreikį, ko pasekoje paaiškėjo, kuriose srityse darbuotojams trūksta kompetencijos ir yra didžiausias poreikis tobulinti kvalifikaciją. Nustatytas poreikis Savivaldybės darbuotojus ir politikus mokyti bendrųjų ir specialiųjų kompetenciją didinančių dalykų - tobulinti gebėjimus, susijusius su Savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu, stiprinti anglų kalbos mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Projekto tikslinė grupė – Savivaldybės tarybos nariai, kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kad išspęsti minėtą problemą numatoma apmokyti apie 45 proc. Savivaldybės darbuotojų. Projektas suteiks galimybę 122 asmenims kelti kvalifikaciją – tobulinti gebėjimus susijusius su Savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu, stiprinti darbinės užsienio kalbos mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius tikslinės grupės nariams. Tai užtikrins ne tik sklandų Savivaldybės administracijos darbo organizavimą bei valdymą, bet ir geresnį ES priimtų sprendimų supratimą. Tai ypač svarbu, nes, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Savivaldybės administracijos darbuotojai turi nuolat bendradarbiauti su kitomis Europos Sąjungos narių bei kitų šalių valstybinėmis institucijomis, tariantis dėl bendrai įgyvendinamų projektų, teisės aktų, derinant bendras pozicijas, dalyvaujant bendrose darbo grupėse.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-04-R-51
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-04-R-51-007
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Biržų raj.

<< Grįžti į paieškos formą