Vilniaus universiteto filologijos, socialinių ir komunikacijos mokslų studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-06-20
Prašoma lėšų suma:
4 110 467,42 €
Skirtas finansavimas
4 052 197,66 €
Iš jo ES dalis:
3 625 650,53 €

Egzistuoja atotrūkis tarp socialinių ir komunikacijos studijų teorinių kursų ir praktinėje veikloje reikalingų kompetencijų.Technologijos ir mokslo pažanga, skatindama tarptautinių žodžių vartojimą, iškelia lietuvių kalbos išsaugojimo problemą. Tuo pačiu užsienio kalbų mokėjimas yra nepakankamas, o mokymosi infrastruktūra pasenusi, neužtikrina specialistams būtinų lietuvių kalbotyros, kultūros, meno, komunikacijos įgūdžių ugdymo. Nėra integruotą mokymo turinio duomenų bazę jungiančios sistemos, skirtos tekstinei, vaizdinei ir garsinei mokomajai medžiagai įsisavinti. Neužtikrinta atvira prieiga prie informacijos išteklių. Psichologijos magistrantūros studijų infrastruktūra neatitinka EPFA reikalavimų psichologų rengimui. Dėstytojai negali studentams tinkamai perteikti atliktų tyrimų ir mokslinių pasiekimų. Politikos mokslas grindžiamas empirinių duomenų masyvų analize, modifikuotų studijų dalykų parengimu ir dėstymu, kuris šiuo metu yra labai sudėtingas dėl pasenusios infrastruktūros Projekto tikslas - efektyvinti filologijos, socialinių ir komunikacijos studijų kokybę, sukuriant moderniam dėstymui ir mokymuisi reikalingą infrastruktūrą bei patogią atvirą prieigą prie informacijos išteklių. Atnaujinta infrastruktūra skatins kokybiškų filologijos, socialinių ir komunikacijos studijų plėtrą VU filologijos, komunikacijos, Kauno humanitariniame, filosofijos fakultetuose, užsienio kalbų, tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutuose, sujungiant ir integruojant į vieną bibliotekos sistemą skaityklas, įkuriant interaktyvaus mokymo centrą, įrengiant kalbų mokymo, bendrosios ir fonetikos auditorijas, tekstynų laboratorijas, įgyvendinant studijų tarptautiškumą, nuotolinio mokymo priemones, taikant kiekybinius/statistinius bei simuliacinius, eksperimentinius metodus, naudojant duomenų apdorojimo, formalaus modeliavimo programas. Projekto tikslinė grupė - VU studentai ir dėstytojai. Naudos gavėjų skaičius per 6 mėn. po projekto pabaigos bus ne mažiau kaip 3000 asmenų.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-18-V-02-009
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-03-01
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-03-31
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą