Europos humanitarinio universiteto kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
454 335,76 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Vadovaujantis ES aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir Mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis dėl vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos bei siekdamas realizuoti kokybės užtikrinimo sąvoką kaip praktikoje veikiančią ir efektyvią sistemą, studentams, darbdaviams, visuomenei, kitiems suinteresuotiems aukštojo mokslo proceso dalyviams suteikiančią realią ir apčiuopiamą naudą, Europos humanitarinis universitetas (EHU) suplanavo parengti ir įdiegti Kokybės vadybos sistemą (KVS), kurios pagrindą sudarytų ISO 9001:2008 standartas, Europos kokybės vadybos organizacijos tobulumo modelis (angl. European Foundation for Quality Management - EFQM Excellence Model), Europos standartai ir rekomendacijos dėl vidaus kokybės užtikrinimo aukštajame moksle (European standards and guidelines for internal quality assurance within higher education), taip pat ES šalių aukštųjų mokyklų praktikos integracija. Projekto esmė – negriaunant, bet tobulinant esamas universiteto praktikas sukurti tvarkų, standartų, procedūrų ir mechanizmų bei priemonių kompleksą, užtikrinanti tęstinį visų su studijų, tyrimų, administravimo bei profesinių gebėjimų kokybe susijusių universiteto veiklų tobulinimą, ko pasėkoje būtų užtikrinamas universiteto klientų (studentų, darbdavių, visuomenės, valstybės ir kt. institucijų) poreikių tenkinimas. Projekto metu bus suformuluota kokybės užtikrinimo koncepcija, parengtas universiteto procesus, organizacinę struktūrą ir IT priemones jungiantis kokybės užtikrinimo modelis, parengtas kokybės vadovas. Sukurtai ir įgyvendintai kokybės vadybos sistemai įvertinti numatoma pritraukti Lietuvos ir užsienio ekspertus, ko pasėkoje tikimasi gauti tarptautinį jos efektyvumo pripažinimą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.1-ŠMM-04-K-02
Paraiškos kodasVP1-2.1-ŠMM-04-K-02-026
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2011-11-24
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą