LCC tarptautinio universiteto veiklos efektyvumo didinimas, diegiant CAF, Lean ir Academic Impact kokybės vadybos sistemų elementus ir taip tobulinant studijų programas bei universiteto veiklos valdymą.

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
209 847,29 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

LCC tarptautinis universitetas yra vienintelė nevalstybinė aukštoji mokykla Lietuvoje, kur mokymas vykdomas anglų kalba. Jame studijuoja virš 620 studentų. Vertinant tai, kad nuo 2008 m. mažėja įstojančiųjų studentų skaičius bei remiantis atliktų SSGG, fokus grupių bei studentų apklausų duomenis, identifikuotos tendencingos problemos: mažėjanti studijų kokybė bei nepakankama studijų pasiūla (ypač magistro lygio), nepakankamas dėstytojų kompetencijų augimas, neaiškiai apibrėžta vidinė organizacinė kultūra bei neaiški jos komunikacija, nestabili universiteto biudžeto struktūra. Projekto tikslas-tobulinti LCC universiteto kokybės vadybos sistemos mechanizmus ir sukurti Vidinės studijų kokybės vadybos modelį, atliekant vertinimą pagal CAF (Bendrąjį vertinimo modelį aukštosioms mokykloms) bei įdiegiant Lean management ir Academic Impact kokybės vadybos sistemų priemones. Veiklos neįmanomos be ES paramos, kadangi universiteto rėmėjų bei studentų mokesčio lėšų nepakaktų veikloms įsidiegti. Šio projekto pridėtinė vertė yra inovatyvume: keičiantis gerąja patirtimi su Škotijos Andrews universitetu, būtų pritaikyta ir įdiegta Lean sistema, kuri Lietuvoje yra nauja, o Europoje taikoma kai kurių universitetų. Šios sistemos elementų dėka yra įvertinami ir optimizuojami veiklos procesai, sutrumpėja operacijų laikas, perskirstomas darbuotojų darbo krūvis - niveliuojami dvigubinami darbai ir didinamas efektyvumas, gaunami konkretūs "sutaupymo" rezultatai-finansiniai, laiko ir žmogiškųjų išteklių paskirstymo. Kita vertė -Academic Impact sistemos elementų įdiegimas. Tai naujausia, 2010 lapkričio mėn. Jungtinių Tautų patvirtinta metodika, skirta vertybinei organizacijos ašiai formuoti. Trečia inovacija - bendrojo vertinimo modelio aukštosioms mokykloms - CAF (patvirtinta 2010 birželio mėn.) -pritaikymas LCC. Manome, kad ši LCC universiteto patirtis po projekto galėtų būti naudinga kitoms aukštosioms Lietuvos mokykloms.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.1-ŠMM-04-K-02
Paraiškos kodasVP1-2.1-ŠMM-04-K-02-028
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-11-24
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2011-11-24
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą