Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-04-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
25 832,95 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Užsienio kalbų mokymasis - tai būtinybė norint užmegzti bendradarbiavimo ryšius, ieškant partnerių projektinei struktūrinių fondų veiklai. Šiuo projektu siekiama geresnių rezultatų, partnerystės, aktyvesnio struktūrinių fondų paramos lėšų įsisavinimo procesuose. Visuotinės kompiuterizacijos, informacinės visuomenės plėtros kompiuterinio raštingumo problemos pastaruoju metu gana dažnai atsiduria šalies žiniasklaidos akiratyje. Tai rodo jos aktualumą šiuolaikinės Lietuvos gyvenime. Mokymai darbuotojų kompiuterinio raštingumo kompetencijai ugdyti leis greičiau įsitraukti į veiklą elektroninėje erdvėje. Tikslinės projekto grupės: Vilkaviškio rajono savivaldybės valstybės karjeros tarnautojai ir Vilkaviškio rajono savivaldybės ir pavaldžių įstaigų darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Projekto eigoje numatoma suorganizuoti 60 ak. val. anglų kalbos mokymų ir 54 ak. val. kompiuterinio raštingumo mokymų kiekvienam tikslinės grupės nariui. Iš viso mokymuose dalyvaus 40 asmenų. Tiesiogiai projektas naudingas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojams, kuriems bus skirti mokymai. Netiesioginiai projektas bus naudingas visiems savivaldybės klientams, kadangi geresni anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo savivaldybės ir savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojų įgūdžiai, leis greičiau, efektyviau teikti paslaugas įstaigų interesantams.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-04-R-42
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-04-R-42-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-10-21
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2011-10-21
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilkaviškio raj.

<< Grįžti į paieškos formą