Panevėžio rajono savivaldybės kelių ir gatvių rekonstrukcija II etapas

Paramos priemonė
VP2-4.4-SM-02-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
1 770 967,94 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Pagrindinis projekto tikslas- plėtoti Panevėžio rajono transporto infrastruktūrą, sumažinant žvyrkelių skaičių bei pagerinant eismo sąlygas. Šiam tikslui pasiekti iškeltas uždavinys- rekonstruoti Panevėžio rajono vietinės reikšmės kelius ir gatves. Įgyvendinant projektą numatoma rekonstruoti 20 Trakiškio, Miežiškių, Gustonių, Naujamiesčio, Ramygalos, Vadoklių, Jotainių, Upytės, Vepų, Tiltagalių, Krekenavos, Fermos, Raguvos, Ūtos, Molainių, Pakuodžiupių, Perekšlių, Dembavos, Velžio, Velželio gatvių, kurių bendras ilgis - 8.288 km. Šiuo metu gatvių ir kelių danga įrengta iš žvyro ir skirtingai nei asfalto, greičiau dėvisi.Dėl dulkėtumo daromas neigiamas poveikis šalia kelio gyvenančių žmonių sveikatai, nelygi važiuojamosios dalies danga riboja autotransporto priemonių greitį, blogina eismo sąlygas, didina oro taršą. Atlikus numatomą rekonstrukciją pagerės eismo sąlygos ir saugumas, sumažės neigiamas transporto poveikis aplinkai. Rekonstrukcija teigiamai paveiks rajono plėtrą, prisidės mažinant skirtumus tarp atskirų šalies regionų. Projektas atitinka Panevėžio rajono 2009-2015 m. strateginio plėtros plano 3.1.3 uždavinio – „Vystyti susisiekimo infrastruktūrą, įtakojančią ūkio konkurencingumą“ įgyvendinimo 3.1.3.3 priemonę „Rekonstruoti miestelių ir kaimų gatves, jas išasfaltuojant“ bei Panevėžio regiono plėtros plano 2007-2013 m. 1.3. uždavinio „Gerinti transporto infrastruktūrą, ir eismo sąlygas“ 3.1.3.39. priemonę „Rekonstruoti miestelių ir kaimų gatves, jas išasfaltuojant“ ir 3.1.3.40 priemonę „Pagrindinių kelių (žvyrkelis) rekonstravimas, juos išasfaltuojant“ .

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP2-4.4-SM-02-R-51
Paraiškos kodasVP2-4.4-SM-02-R-51-016
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2011-05-25
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio raj.

<< Grįžti į paieškos formą