Hidrologinio monitoringo tinklo optimizavimas ir vystymas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-07-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-06-29
Prašoma lėšų suma:
1 190 776,76 €
Skirtas finansavimas
1 044 963,87 €
Iš jo ES dalis:
888 219,29 €

Hidrologinių stebėjimų tinklą 2008 m. sausio 1 d. sudarė 71 Vandens matavimo stotis (toliau - VMS), iš jų 24-ose VMS vandens lygio ir temperatūros matavimai automatizuoti, tačiau vandens debito matavimai dar nemodernizuoti, juos atlieka stebėtojai technologiškai pasenusia, reikalaujančia daug rankų darbo, įranga. Kitose 47 VMS visus matavimus atlieka jose dirbantys stebėtojai, kurie matavimus atlieka 2 kartus per dieną, o matavimo duomenis mėnesiui pasibaigus išsiunčia į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybą (Tarnyba). Siekdanma užtikrinti patikimos informacijos apie aplinką rinkimą ir teikimą visuomenei, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (594 priemonė) įpareigojo Aplinkos ministeriją ir Tarnybą parengti Hidrometeorologinių stebėjimų tinklo modernizavimo programą, kuri buvo parengta ir patvirtinta aplinkos ministro 2007 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.D1-339. Tarnyba parengė projektą Hidrologinio monitoringo tinklui modernizuoti ir išplėsti. Įgyvendinus projektą stebėjimų tinklas tolygiai aprėps visą šalies teritoriją, stebėjimų duomenys atitiks ES reikalvimus aplinkos monitoringui, kurie yra paskelbti Bendrojoje vandens politikos, Potvynių direktyvose, Pasaulinės meteorologijos organizacijos (Toliau - WMO) Hidrologijos praktikos vadove Nr. 168. Hidrologiniai matavimai bus atliekami automati1ne matavimo įranga nenutrūkstamai, o duomenys bus gaunami realiame laike. Projektą, kurio vertė 4.112 mln. Lt, numatyta įgyvendinti per 48 mėnesius. Projekto vertė beveik prilygsta Tarnybos metų biudžetui, todėl be ES finansinių fondų paramos Tarnyba jo įgyvendinti negalėtų.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-07-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-07-V-01-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-04-30
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-05-05
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus raj.

<< Grįžti į paieškos formą