Alytaus ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentų laboratorijų modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-07-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-05-12
Prašoma lėšų suma:
305 766,62 €
Skirtas finansavimas
305 766,62 €
Iš jo ES dalis:
259 901,63 €

Projektas susijęs su aplinkos monitoringu, kontrole ir prevencija, todėl prisidės prie aplinkosaugos direktyvų ir kitų norminių dokumentų reikalavimų įgyvendinimo, turės didelį teigiamą poveikį aplinkai. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, aplinkos monitoringas, aplinkos teršimo kontrolė ir aplinkos kokybės vertinimas yra sritys, kuriose turi būti įdiegta Europos patirtis. Regioninėms institucijoms tenka didelis vaidmuo, todėl pagal keliamus tikslus privaloma ne tik įdiegti ES metodus, bet ir akredituoti juos pagal standarto LST EN ISO 17025:2006 reikalavimus. Laboratorijų modernizavimas-mėginių paėmimo, saugojimo, paruošimo įrangos ir matavimo prietaisų pirkimas yra labai svarbus etapas, pasirengiant akreditacijai ir užtikrinant objektyvius ir tarptautiniu mastu pripažįstamus aplinkos kokybės duomenis, kas prisidės prie kokybiško aplinkos monitoringo vykdymo ir prevencijos bei teigiamai atsilieps galimoms investicijoms į regiono plėtrą ir turizmą. Regionų laboratorijos vykdo valstybinio aplinkos monitoringo programą, atlieka emisijų į aplinką tyrimus, ypatingų ekologinių situacijų ir avarinių atvejų tyrimus. Šiuo metu esama įranga yra pasenusi, neatitinka ES standartų ir metodų keliamiems reikalavimams.Be ES fondų finansavimo tokios įrangos nebūtų įmanoma įsigyti. Ruošiantis akreditacijai pagal standarto reikalavimus ir įsigijus naują įrangą ir matavimo priemones Alytaus RAAD -52 vnt., Kauno RAAD -83 vnt., atitinkančią tarptautinius reikalavimus, laboratorijos galės operatyviai ir kokybiškai gauti tyrimų rezultatus, teikti operatyvią ir tikslią informaciją apie aplinkos kokybę Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijoms, kuri reikalinga sprendimams dėl aplinkos kokybės valdymo ir prevencijos priimti, užtikrins objektyvius ir tarptautiniu mastu pripažįstamus tyrimų duomenis. Tai ypatingai svarbu valstybinę kontrolę vykdančioms institucijoms. Projektas būtinas norint užtikrinti valstybės įsipareigojimų vykdymą.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-07-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-07-V-01-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-01-12
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-02-12
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą