Transporto sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas Bukiškėse

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Bukiškių žemės ūkio mokykla
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
4 633 920,3 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Šiuo metu Lietuvoje darbuotojų, turinčių profesinį išsilavinimą, paklausa yra didelė. Tai lemia žemų-vidutinių technologijų dominavimas šalies pramonėje ir stabilus profesiniam mokymui imlių sektorių augimas. Žemų ir vidutinių technologijų sektoriaus darbuotojų mokymą stabdo žemas technologijų lygis bei moraliai pasenusi mokymo bazė, žemas mokymo tikslams naudojamų pastatų energetinis efektyvumas, praktinio mokymo stoka ir nepakankama mokymo kokybė. Šių problemų sprendimui ir teikiamas projektas. Projekto tikslas - plėtoti transporto sektoriaus praktinio mokymo infrastruktūrą, siekiant profesinio mokymo atitikties darbo rinkos poreikiams. Projektas skirtas transporto sektoriaus praktinio mokymo bazės sukūrimui. Projektu siekiama spręsti aktualiausias šiam sektoriui problemas ir sudaryti palankias sąlygas profesinio mokymo plėtrai bei profesinio mokymo populiarinimui tarp transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus darbuotojų. Projekto tikslinė grupė: profesinių mokyklų mokiniai; darbo biržos, bedarbiai; aukštųjų mokyklų studentai; pavieniai asmenys; profesijos mokytojai; įmonės, įmonių darbuotojai; įrangos gamintojai bei jų atstovai. Projektui skirta ES parama leis įgyvendinti projektą pilna apimtimi bei užtikrinti aukštą projekto rezultatų kokybę. Be paramos iš Struktūrinių fondų projektas nebūtų įgyvendintas: nebūtų galimybės įrengti naujų praktinio mokymo patalpų, aprūpinti jas reikiama įranga, įrengti autodromo.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-13-V-03
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-13-V-03-012
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-07-26
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2011-07-26
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą