Kolpingo kolegijos studiju sistemos efektyvumo didinimas

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
202 334,92 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Kolpingo kolegijoje nuo įsteigimo 2001-ųjų metų formuojama vidinė kokybės vadybos sistema, kolegijoje yra parengtas kokybės vadovas, įdiegta IT sistema. Siekiant naujos švietimo kokybės, kai šalyje įgyvendinama aukštojo mokslo reforma, pagrindinis dėmesys skiriamas tobulinti vidinei studijų vadybos sistemai, edukacinio proceso dalyvių naujų kompetencijų, įgūdžių ir nusiteikimo mokytis visą gyvenimą, nuolat atnaujinti įgytas kompetencijas ugdymui. Atsižvelgiant į kitų ES šalių aukštųjų mokyklų turimą patirtį, bus atnaujintas Kolpingo kolegijos kokybės vadovas. Siekiant tobulinti vidinę studijų vadybos sistemos kokybę numatomas ISO 9001 vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas bei ISO 1400 aplinkos vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas. Veiklos, kurios bus vykdomos šiame projekte, užtikrins Kolpingo kolegijos studijų kokybės gerinimą; bus tobulinamos Kolpingo kolegijoje organizuojamų studijų kokybės užtikrinimo procedūros

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.1-ŠMM-04-K-02
Paraiškos kodasVP1-2.1-ŠMM-04-K-02-030
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2011-11-24
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą