Aplinkos kokybės kontrolės, avarijų prevencijos bei valstybinių miškų ir gyvūnijos išteklių kontrolės pajėgumų stiprinimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-07-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-05-12
Prašoma lėšų suma:
4 903 041,01 €
Skirtas finansavimas
4 880 360,49 €
Iš jo ES dalis:
4 148 306,42 €

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 72-3017) Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai paskirta aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūros funkcija. Projekto įgyvendinimas reikalingas siekiant geriau užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės veiklos tikslas – užtikrinti visuomenės teisę į saugią ir švarią aplinką, siekiant išvengti pramonės, gamybos, ūkininkavimo žemės ūkyje ir kitų veiklų neigiamo poveikio į aplinką ar jį sumažinti, užtikrinti gamtinių ir gyvūnijos išteklių taupų naudojimą, formuoti atsakingą visuomenės požiūrį į gamtinę aplinką, mažinti vandens, oro ir dirvos užterštumą Lietuvos regionuose. Jo įgyvendinimui nuolatinis valstybinių kontroliuojančių tarnybų institucinis stiprinimas yra būtinas ir neatidėliotinas. Projekto tikslinė grupė - LR Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija (VAAI), Lietuvos aplinkos apsaugos kontrolės institucijos. Griežtėjant aplinkosauginiams reikalavimams ir įgyvendinant ES direktyvas, Regionų aplinkos apsaugos departamentuose nepakanka pažeidimų nustatymo ir fiksavimo priemonių, kas trukdo operatyviai aiškintis pažeidimus, nustatant kaltininkus, fiksuojant pažeidimų poveikį ir žalą aplinkai. Inspektavimo darbo efektyvumas vis dar nepakankamas ir susiduriama su sunkumais pažeidimų atvejus nagrinėjant teismine tvarka. Beveik 50% turimų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų transporto priemonių yra senesnės nei 10 m., dėl ko sparčiai dėvisi, brangsta eksploatacijos, remonto ir kitos išlaidos. Siekiant projekto tikslų bus įsigyjama moderni įranga: padidinto pravažumo transporto priemonės, apsauginiai drabužiai, respiratoriai, vandens ir oro taršos mėginių paėmimo, avarinės taršos lokalizavimo, kompiuterinė iranga bei GPS. Projekto pridėtinė vertė: neįgyvendinus projekto, kontroliuojančios institucijos nepajėgs įgyvendinti ES ir Lietuvos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-07-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-07-V-01-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-12-23
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-02-03
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą