Projekto pilnas pavadinimas - VšĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS KATILINĖS MODERNIZAVIMAS, IŠPLEČIANT VIETINIŲ IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ Santrumpa - (toliau - Katilinės modernizavimas)

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-02-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-04-20
Prašoma lėšų suma:
282 293,67 €
Skirtas finansavimas
250 395,04 €
Iš jo ES dalis:
250 395,04 €

Ligoninė patikimos, efektyvios energijos gamybos bei naudojimo sistemos įdiegimą Rokiškio psichiatrijos ligoninėje suskaidė į 2 etapus. Pirmojo etapo metu įgyvendinti arba įgyvendinami 3 projektai, kuriais siekiama renovuoti inžinierines sistemas, ligoninės pastatų kompleksą, pagerinant pastatų šilumines charakteristikas, kad būtų efektyviai naudojama energija pastato viduje. Baigus įgyvendinti pirmąjį etapą( planuojama 2009m.), renovavus pastatus ir inžinierines sistemasį, maksimaliai sumažinus energijos poreikius, tikslinga pereiti prie antrojo etapo - parinkti optimaliausią sprendimą bei technologijąs ir įdiegti nepriklausomą, patikimą energijos (elektros ir šilumos) gamybos sistemą. Šį tikslą ligoninė pasiektų, gavusi paramą šio projekto įgyvendinimui Šilumą ligoninė gaminą autonominėje katilinėje ir šilumos trąsomis tiekia į ligoninės pastatus. Katilinėje šilumos gamybai naudojamas skystas kuras, akmens anglis bei malkinė mediena. Katilinės įranga techniškai ir morališkai pasenusi , neefektyvi, reikalaujanti vis didesnių kuro sąnaudų bei eksplotacinių išlaidų. Nėra jokių taršą mažinančių priemonių. Įgyvendinus projektą, būtų išspręsta dar viena problema – sumažintas vietinės katilinės neigiamas poveikis aplinkai dėl atmosferos taršos. Pagrindinis projekto tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą viešajame sektoriuje. Projekto specifinis tikslas – tenkinti vartotojų (ligoninės pacientų bei darbuotojų) poreikius šilumai, patiriant mažiausias sąnaudas, mažinti energijos gamybos metu pasireiškiantį neigiamą poveikį aplinkai.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai
Kvietimo numerisVP3-3.4-ŪM-02-K-01
Paraiškos kodasVP3-3.4-ŪM-02-K-01-025
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-08-19
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-08-19
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2011-09-08
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Rokiškio raj.

<< Grįžti į paieškos formą