Melioracijos (kelių statybos/ remonto) transporto darbuotojų sektorinio centro sukūrimas ir praktinio mokymo plėtra Marijampolės profesinio rengimo centre

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Marijampolės profesinio rengimo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
1 882 530,12 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Marijampolės regiono kelių statybos/ remonto įmonės, Marijampolės profesinio rengimo centro socialiniai partneriai turi poreikį kvalifikuotiems darbuotojams. Marijampolės PRC sukaupta patirtis, įgyvendinti projekto gerinant teorinio mokymo kokybę sudaro tinkamą pagrindą šioje mokymo įstaigoje plėtoti praktinio rengimo bazę, tačiau MPRC neturi pakankamų pajėgumų plėtoti melioracijos (kelių statybos/ remonto) transporto darbuotojų profesinį rengimą: turimi statiniai ir pastatai yra pasenę, dalis jų – neapšiltinta, stogai praleidžia drėgmę, yra netinkamas apšvietimas. Be to, turima praktinio mokymo įranga ir technika yra nusidėvėjusi, dažnai gendanti, neatitinka realių darbo sąlygų, kai kurios įrangos visiškai nėra. Gerinant melioracijos transporto darbuotojų praktinio rengimo bazę, tikslinga įkurti Sektorinį praktinio mokymo centrą, kuris apjungtų bazę, būtiną šio sektoriaus mokymo programoms (kelių statybos, remonto ir priežiūros, technikos priežiūros ir verslo, melioracijos) vykdyti. Projekto įgyvendinimo metu būtų sutvarkyta praktinio mokymo infrastruktūra – atlikti garažų, mokomųjų dirbtuvių ir susijusių statinių, teritorijos rekonstrukcijos darbai, minėta infrastruktūra pritaikyta Sektorinio centro veiklai. Tinkamam paslaugų vykdymui bus įsigyta technika, įranga ir baldai praktiniam mokymui: kelių statybos, remonto ir priežiūros, technikos priežiūros ir verslo, melioracijos transporto darbuotojo mokomiesiems dalykams, ruošiant kelininkus, melioratorius, technikos priežiūros verslo darbuotojus. Pagerinus praktinio mokymo bazę, bus žymiai pagerinta profesinio rengimo paslaugų kokybė, lankstumas ir prieinamumas, bus sukurtos sąlygas tinkamam melioracijos sektoriaus darbuotojų pirminiam ir tęstiniam profesiniam rengimui, bus stiprinami bendradarbiavimo ryšiai su kitomis Lietuvos ir užsienio mokymo institucijomis, socialiniais partneriais.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-13-V-03
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-13-V-03-030
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Marijampolės

<< Grįžti į paieškos formą