Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas (II etapas)

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-04-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
33 755,21 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas - stiprinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų administracinius gebėjimus ir didinti savivaldybės funkcijų įgyvendinimo efektyvumą. Projektas padės pasiekti Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos priemonės "Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" tikslus, nes bus padidinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų administraciniai gebėjimai, susiję su teisinių žinių atnaujinimu, vadybos įgūdžių gerinimu ir užsienio kalbos tobulinimu. Projektas bus įgyvendinamas Alytaus miesto savivaldybėje, Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus. Tikslinė grupė - savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Projekto įgyvendinimo trukmė - 18 mėnesių. Per šį laikotarpį planuojama apmokyti apie 50 Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų. 2010 m. Alytaus miesto savivaldybės administracija atliko Alytaus miesto savivaldybės administracijos veiklos efektyvumo vertinimo tyrimą, kurio metu išryškėjo didžiausias poreikis tobulinti teisės, vadybos, užsienio kalbos žinias bei įgūdžius. Atsižvelgiant į bendrus tyrimo rezultatus, parinkta 18 tikslingiausių mokymo temų, kurias turėtų išklausyti projekte dalyvausiantys administracijos darbuotojai. Iš viso mokymuose dalyvaus apie 50 savivaldybės administracijos personalo darbuotojų. Kadangi kvalifikaciją patobulins daugiau kaip trečdalis visos savivaldybės darbuotojų, tai sąlygos visos savivaldybės efektyvesnės veiklos užtikrinimą ir efektyvesnį viešųjų paslaugų teikimą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-04-R-12
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-04-R-12-001
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą