Aplinkos oro monitoringo sistemos atnaujinimas bei stiprinimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-07-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-05-25
Prašoma lėšų suma:
3 272 706,21 €
Skirtas finansavimas
3 205 896,15 €
Iš jo ES dalis:
2 725 011,71 €

Projektas “Aplinkos oro monitoringo sistemos atnaujinimas bei stiprinimas” yra būtinas norint užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą oro kokybės monitoringą bei Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą oro kokybės monitoringo srityje. Aplinkos apsaugos agentūra yra atsakinga už vykdomą Lietuvoje aplinkos monitoringą, taip pat ir už oro monitoringo sistemos funkcionavimą bei atitikimą ES direktyvų reikalavimams. Projekto metu bus įsigyjama įranga ir priemonės būtinos matuoti ir analizuoti oro kokybę Lietuvoje pagal ES direktyvų reikalavimus. Šiuo metu Lietuvoje valstybinio aplinkos oro monitoringo stočių sistemą sudaro 1 mobili, 14 automatinių miesto ir 3 integruoto monitoringo stotys. Naudojama matavimo įranga yra susidėvėjusi ir keičiama nauja, tam, kad būtų užtikrintas 90% minimalus duomenų surinkimas bei matavimo duomenų kokybė. ES teisės aktai bei VAMP 2005-2010 metų programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2005 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 130 (Žin., 2005, Nr. 19-608, Žin., 2008, Nr. 104-3972) įpareigoja optimizuoti esamų monitoringo stočių tinklą kad pilnai įvertintų oro taršos būklę 2 aglomeracijoses (Vilniaus ir Kauno) bei zonoje (likusioje Lietuvos dalyje) patvirtintose 2008 m. lapkričio 13 d. AM ir SAM ministrų įsakymu Nr.D1-574/V-1056. Bus atlikti oro taršos matavimai difuziniais ėmikliais visoje Lietuvos teritorijoje, sudaryti oro taršos žemėlapiai, patikslintas aglomeracijų ir zonų skaičius, modernizuota aplinkos oro monitoringo sistema

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-07-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-07-V-01-014
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-01-08
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-02-25
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą