Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Rimkų stoties kelyno rekonstrukcija.

Paramos priemonė
VP2-5.2-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-09-30
Prašoma lėšų suma:
9 406 257,11 €
Skirtas finansavimas
9 406 257,11 €
Iš jo ES dalis:
9 406 257,11 €

Parengus galimybių studiją, pastebėta, jog visų pirma krovininiam transportui nebeužtenka esamų kelių bei infrastruktūros pajėgumų. Todėl būtina rekonstruoti stoties lyginį iešmyną ir pailginti reikalingus stoties kelius iki 1050 m naudingo ilgio. Visiems šiems darbams atlikti buvo parengtas Rimkų stoties rekonstrukcijos techninis projektas. Projektas atitinka ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu 692 57.14 ir 58.12 punkto nuostatas bei Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai“ projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 24 punkto nuostatas. Šiuo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovininiam transportui nebeužtenka esamų kelių bei infrastruktūros pajėgumų, esami keliai yra fiziškai seni ir nusidevėję. Neužtikrinamas reikalaujamas traukinių eismo saugumo lygis. Parengus ir įgyvendinus projektą visų pirma bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam transportui, susisiekimas Klaipėdos mieste, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas Rimkų stoties kelyne, tuo bus sumažintas neigiamas eismo įvykių poveikis aplinkai. Taip pat numatoma atlikti galimybių studijos „Techninė pagalba Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtrai“ tikslinimą.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Kvietimo numerisVP2-5.2-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.2-SM-01-V-01-008
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-05-25
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-07-25
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą