"Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas"

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-08-30
Prašoma lėšų suma:
2 559 123,58 €
Skirtas finansavimas
2 559 123,58 €
Iš jo ES dalis:
2 289 742,15 €

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA)-daugiau nei 75 m.patirtį turintis universitetas,teikiantis studijų paslaugas Lietuvos,užsienio studentams pagal Muzikos,Teatro ir kino,Meno studijų kryptis.LMTA geri pasiekimai auštojo mokslo srityje-daugelis LMTA absolventų apdovanoti prestižiniais Lietuvos ir užsienio meno srities apdovanojimais,o kai kurie absolventai-ne tik žinomi Lietuvoje,bet ir yra pasaulinio lygio meno,muzikos srities žvaigždės.LMTA pasižymi itin aukštos kvalifikacijos pedagoginiu personalu,kuris žinių lygiu,patirtimi prilygsta garsiausiems ES universitetams. Nors LMTA optimizavo fakultetų struktūrą:atsisakė veiklos Kaune,apjungė giminingą veiklą vykdančius fakultetus Vilniuje, tačiau vis dar susiduriama su ypač pasenusios,nusidėvėjusios(net iki 70%)studijų įrangos problema,studijų programų struktūros trūkumais,kurie neleidžia išnaudoti LMTA potencialo.Siekiant išspręsti šias problemas būtina atlikti investicijas į pagrindinės studijų įrangos ir patalpų atnaujinimą. LMTA pagrindinės studijų įrangos ir patalpų atnaujinimas, modernių IT diegimas ne tik pagerins 865 Akademijos studentų paruošimo kokybę, leis 360 dirbantiems joje dėstytojams efektyviau išnaudoti žinių potencialą, bet ir suteiks galimybę įgyvendinti LMTA pasirašytus bendradarbiavimo susitarimus su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis meno mokyklomis keičiantis moksline patirtimi, naudoti įrangą kelių aukštųjų mokyklų studijų programoms vykdyti bei užtikrinti menų studijų srities plėtrą visose trejose studijų pakopose. Įgyvendinus projektą, LMTA atnaujins pagrindinę dalį pasenusios ir nusidėvėjusios studijų įrangos bei patalpas, įdiegs modernias IT ir tokiu būdu adekvačiai išnaudos savo ilgametę patirtį, puikius veiklos rodiklius bei žmoniškuosius išteklius keliant studijų kokybę ir prieinamumą. Taip pat pagerės studijų ir darbo sąlygos, kas leis LMTA išlaikyti stabilų studentų skaičių bei didinti LMTA studijų tarptautiškumą.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-18-V-02-010
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-06-03
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-06-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą