Mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų išnaudoti gigabitinio tinklo technologijas ugdymas.

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-07-27
Prašoma lėšų suma:
579 920,64 €
Skirtas finansavimas
864 056,42 €
Iš jo ES dalis:
734 447,96 €

Pagrindiniu Europos mokslinių tyrimų (EMT) erdvės technologiniu infrastruktūros komponentu yra gigabitinis tinklas GEANT, jungiantis Europos šalių nacionalinius mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklus, tame tarpe ir Lietuvos tinklą LITNET. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje yra labai ribotos galimybės diegti ir taikyti naujas EMT erdvės tinklų technologijas ir jų pagrindu kurti patikimą LITNET paslaugų infrastruktūrą. Kita vertus, yra tikrai reikalinga ir aktualu turėti šalyje vieningą šiuolaikinį akademinį tinklą, suteikiantį plačias galimybes mokslininkams vykdyti mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbus pasiekiant bendrus EMT erdvės resursus. Projekto tikslas yra kryptingai plėtoti technologinę ir informacinę LITNET infrastruktūrą ir sudaryti palankias sąlygas mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimams ugdyti, įgyvendinant profesinį tobulinimąsi aukštų informacinių technologijų taikymo moksliniuose tyrimuose ir MTEP veiklose. Projekto eigoje bus įgyvendinami LITNET infrastruktūros plėtrai būtiniausi technologiniai sprendimai, suderinti su Europos šalių mokslo ir studijų tinklo infrastruktūriniais sprendimais. Įgyvendinamos tinklo paslaugos leis mokslininkams ir tyrėjams patogiai, efektyviai ir saugiai prieiti prie tyrimams vykdyti bei mokslo rezultatams skleisti reikalingų skaitmeninių resursų, išplės MTEP veiklų galimybes ir kartu tarnaus personalo, mokslininkų ir tyrėjų gebėjimams ugdyti, taikant naujausias tinklų technologijas. Bus parengtas originalus neformalaus mokymo kursas, grindžiamas LITNET personalo patirtimi bei turimomis ir naujai diegiamomis aparatūrinėmis bei programinėmis priemonėmis. Bus pravesti mokymai mokslininkų, tyrėjų ir studentų tikslinėms grupėms. Inovatyvūs LITNET infrastruktūros plėtros sprendimai, dalyvavimas Europinio tinklo GEANT veiklose tarnaus mokslininkų ir tyrėjų profesiniam tobulėjimui, sudarys jiems sąlygas naudotis bendra EMT erdve, mažins Lietuvos mokslininkų atskirtį nuo Europos šalių mokslinių centrų.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e.dokumentai)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-02-V-02
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-02-V-02-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-06-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-06-20
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą