Kėdainių karinio aerodromo pagrindinės kuro bazės ir jos teritorijos tvarkymas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
369 265,52 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas– išvalyti praeityje naftos produktais užterštos buvusios karinio aerodromo kuro bazės teritoriją nuo aplinkai pavojingų medžiagų, atkuriant jos būklę ir taip sumažinant požeminių ir paviršinių vandenų taršą šioje teritorijoje.Šiuo metu apleista,neprižiūrima,užteršta teritorija kelia grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai.Teritorija-Kėdainių m, arti gyvenamųjų namų.Už 1km į šiaurę -Dotnuvėlės kraštovaizdžio draustinis.Už 3km į pietus-Smilgos vandenvietė.Aplinkai didžiausią grėsmę kelia NP užterštas gruntas.Teritorijos tvarkymo darbai numato statybinių atliekų transportavimą,užterštų statybinių,griovimo atliekų utilizavimą,užteršto grunto kasimą ir utilizavimą,švaraus grunto atvežimą ir paskleidimą, teritorijos apželdinimą žolinėmis kultūromis.Teritorija po išvalymo atitiks taršai jautrioms I-II gr.teritorijoms; planuojama plėtra:ž.ū. teritorijos,teritorijų plėtra šalia esamo miesto pagrindu,apželdinimas,turi rekreacinį potencialą.Tikslinė grupė–Kėdainių m.gyventojai. 2009m. atlikti detalieji ekogeologiniai kuro bazės teritorijos tyrimai,kurie parodė aukštą tirtos teritorijos užterštumo lygį-tarša gyvsidabriu ir naftos produktais(NP).Pateiktose ekogeologinių tyrimų bei LGT išvadose nurodyta,kad reikalingas valytinas užterštos teritorijos plotas-10900 m2, jo tūris-8020m3(LAND 9-2002 reikalavimai).2010m. parengtas užterštos teritorijos tvarkymo planas.Papildomi NP tyrimai grunte nebuvo atlikti,todėl perskaičiavus valytino grunto kiekį pagal LAND 9-2009 reikalavimus,valytino grunto plotas sumažėjo iki 7260 m2, valytino grunto tūris iki 3631 m3.Atsižvelgdami į LGT išvadą teikiame paraišką 10900 m2, jo tūris-8020 m3 užterštos teritorijos valymui.Šiuo metu yra atliekamas tvarkymo plano koregavimas papildomai atliekant grunto užterštumo NP tyrimus.Kai išaiškės tyrimų rezultatai bus pakoreguotas valytinos teritorijos plotas ir tūris, fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai ir atitinkamai pataisytos (patikslintos) su pakeitimais susijusios paraiškos lentelės

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-06-R-21
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-06-R-21-008
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2011-11-23
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kėdainių raj.

<< Grįžti į paieškos formą