Potencialaus taršos židinio Nr. 496 (pesticidų sandėlio Ožionių kaime, Naujojo Daugėliškio seniūnijoje, Ignalinos rajone) likvidavimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
115 558,1 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Anksčiau kiekviename rajone būdavo tam tikros vietos, kur buvo laikomi ir saugomi pesticidai. Ne išimtis ir Ignalinos rajonas. Čia Naujojo Daugėliškio seniūnijoje, Ožionių kaime yra buvusio pesticidų sandėlio ir beicavimo punkto vieta. Atsižvelgiant į Lietuvos geologijos tarnybos informaciją ir į tai, kad sandėlyje ir beicavimo punkte buvo ilgai saugomi seni pesticidai, akivaizdu, kad sandėlio ir beicavimo punkto teritorija ir statinių liekanos yra užteršti, gali būti teršiamas gruntinis vanduo. Siekiant nustatyti tikrąją galimai užterštos teritorijos ekologinę būklę bei grėsmę aplinkiniams gyventojams ir aplinkai, buvo inicijuotas buvusio Ožionių pesticidų sandėlio ir beicavimo punkto teritorijos detaliųjų ekogeologinių tyrimų parengimas. Surinkti duomenys leido įvertinti taršos židinio riziką ir pavojų aplinkai, taršos pernešimo požeminiu vandeniu galimybes ir buvo nuspręsta sudaryti buvusio Ožionių pesticidų sandėlio ir beicavimo punkto teritorijos tvarkymo planą. Pagrindinis projekto tikslas - sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą iš buvusio pesticidų sandėlio Ožionių kaime teritorijos. Lietuvos Respublikos vyriausybė 2007-04-04 nutarimu Nr. 350 patvirtino pesticidų atliekų saugojimo vietų ir šiomis atliekomis užterštų teritorijų 2007 – 2013 m. tvarkymo programą. Programos tikslas: sutvarkyti vietas, kur buvo saugomi seni pesticidai, atkurti pažeistą aplinką ir jos elementus, pašalinti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai pavojų.Atlikus detalius buvusio Ožionių pesticidų sandėlio ir beicavimo punkto teritorijos ekogeologinius tyrimus buvo nuspręsta sudaryti užterštos teritorijos tvarkymo planą.Valymo darbų programa apimtų statybinių atliekų transportavimą, užterštų statybinių ir griovimo atliekų utilizavimą, užteršto grunto kasimą, transportavimą ir utilizavimą, švaraus grunto atvežimą ir paskleidimą, teritorijos apželdinimą žolinėmis kultūromis. Atlikus darbus požeminis vanduo nebus teršiamas pavojingomis medžiagomis.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-06-R-91
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-06-R-91-002
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2011-09-12
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Ignalinos raj.

<< Grįžti į paieškos formą