Darbo santykių pokyčių skatinimas ugdant moterų verslininkių tinklo gebėjimus socialiniam dialogui.

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
83 490,72 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Soc.dialogas kaip nauja bendradarbiavimo forma (keitimasis informacija,atviros diskusijos,susitarimai,keitimasis nuomonėmis,konsultavimas ir derybos) apima visas gyvenimo sritis:organizacijos ir partnerių,darbuotojų ir darbdavių.Be dialogo sudėtinga spręsti problemas,rasti tinkamus sprendimus.Todėl labai svarbu burti institucijas soc.partnerystei,ugdyti darbdavių sąmoningumą,parodyti visuomenei soc.dialogo naudą.Susiklosčiusios ekonominės situacijos socialinis dialogas– sudėtingesnis,todėl projekte akcentuota stiprios partnerystės svarba,šalių pagarba viena kitai,pasitikėjimas.Tai ypač aktualu kai kalbama apie moteris versle:darbdaves,darbuotojas.Moterų padėtis darbo santykiuose keistina.Būtina skatinti moteris verslininkes rodyti iniciatyvą soc.dialogui,mokyti įžvelgti pozityvių galimybių,kurti naujas soc.dialogo tradicijas parodant partnerystės svarbą.Tai garantuoja atsakingą ir sėkmingą verslą. LPPARA aktyviai dalyvauja socialiniame ir ekonominiame dialoge,atstovauja darbdavius tarptautiniuose ir nacionaliniuose lygmenyse bei tiesiogiai regionuose per 5 PPAR,dalyvauja Trišalėje LR Taryboje, LSVV taryboje,Nacionaliniuose susitarimuose.Į Europos Komisijos Ekonomikos–Socialinį komitetą yra delegavusi savo atstovą,aktyviai dalyvauja Europos teritorinio bendradarbiavimo programų komitete prie LR VRM.LPPARA 2008-07-23 įsteigė moterų tinklo komitetą.Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje veikia Moterų centras,kuris šviečia,supažindina su įstatymine baze,naujausiais tyrimais,tendencijomis apie moterų padėtį darbo rinkoje.Projekte partneriai aktyviai spręs moterų padėtį darbo santykiuose.Projekto tikslas-ugdyti moterų verslininkių tinklo gebėjimus socialiniam dialogui,skatinant darbo santykių pokyčius.Siekiama moteris įkvėpti dalyvauti socialiniame dialoge,kurti palankias darbo sąlygas ir santykius,tobulėti,derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-02-K-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-02-K-01-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-10-06
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2011-10-06
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto

<< Grįžti į paieškos formą