Paslaugų sferos darbdavių ir darbuotojų partnerystės gebėjimų ugdymas, aktyvinant socialinį dialogą

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos verslo konfederacija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
289 483,03 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva (toliau - LVK) yra viena didžiausių verslo įmones ir kitas asocijuotas verslo struktūras vienijančių organizacijų, kurios viena iš pagrindinių paskirčių ir funkcijų - verslo sąlygų šalyje gerinimas. Pastarosios betarpiškai susiję ir priklauso nuo kokybiškos darbo jėgos prieinamumo bei galimybių samdyti ją abiems pusėms priimtinomis sąlygomis, o vėliau - galimybių sudaryti tinkamą aplinką geriems darbdavio ir darbuotojų tarpusavio santykiams. Šiame kontekste sunku pervertinti darbdavių ir darbuotojų gerų santykių bei darbinės kolektyvinės atmosferos palaikymo svarbą. LVK siekdama gerinti kolektyvinių santykių verslo įmonėse būklę, aktyvinti socialinį dialogą tarp darbdavių ir darbuotojų bei abi šias šalis atstovaujančių organizacijų, inicijavo šį projektą. Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti socialinį dialogą tarp paslaugų sferos darbdavių ir darbuotojų bei abi šalis atstovaujančių organizacijų. Šio tikslo numatoma siekti didinant projekto dalyvių kompetenciją socialinės partnerystės srityje. Tam bus pasitelktos tokios priemonės kaip mokymai ir konferencija. Pastarosios metu bus sudarytos sąlygos pasidalinti patirtimi su kitų šalių atstovais, bei susipažinti su socialinės partnerystės gerosios praktikos pavyzdžiais. Pagrindiniai projekto pridėtinės vertės šaltiniai yra mokymų metu įgytos kompetencijos, sudarysiančios sąlygas pakelti darbdavių ir darbuotojų kolektyvinių santykių kokybę ir efektyvumą į naują lygmenį. Kolektyvinės sutartys sudarys svarbias prielaidas fizinių darbo sąlygų gerinimui, teisingam darbo laiko paskirstymui ir darbo apmokėjimui, bei kitiems darbo santykių aspektų pokyčiams, todėl galima pagrįstai teigti, kad šis projektas ženkliai prisidės tiek prie verslo, tiek ir prie socialinės aplinkos gerinimo Lietuvoje.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-02-K-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-02-K-01-021
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2011-10-06
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2011-10-06
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą