Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistemos sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-11-14
Prašoma lėšų suma:
1 561 920,76 €
Skirtas finansavimas
1 530 453,54 €
Iš jo ES dalis:
1 300 885,51 €

Projekto metu taikant naujausias IRT bus sukurta intelektuali valdymo sistema IS „VEKTRA“, kuri: 1. realizuos elektroninių paslaugų teikimą kelių transporto rinkos dalyviams; 2. kaups ES reglamentais nustatytus Ūkio subjektų, užsiimančių vežimo kelių transportu veikla, duomenis; 3. integruota į ES valstybių narių kelių transporto įmonių elektroninių registrų sistemą ERRU sudarys sąlygas ES valstybių narių kompetentingoms institucijoms keistis duomenimis apie vežimo kelių transportu veikla užsiimančius Ūkio subjektus ir jų padarytus pažeidimus, pritaikytas sankcijas bei transporto vadybininkų tinkamumą vadovauti transporto veiklai; 4. realizuos priemones intelektualiam kelių transporto veiklos rizikos vertinimui ir valdymui, kuris įgalins Inspekciją efektyviau vykdyti valstybinę su kelių transportu susijusių Ūkio subjektų ir kelių transporto priemonių priežiūrą, taikyti adekvačias prevencijos priemones ir sankcijas. Taip pat bus atlikta IS „KELTRA“ plėtra, kadangi ji apdoroja dalį reglamentu (EB) Nr. 1071/2009 nustatytų reikalavimų įgyvendinimui reikalingų duomenų, kuriuos naudos ir IS „VEKTRA“. Šių duomenų apsikeitimo galimybei realizuoti numatoma įgyvendinti IS „KELTRA“ plėtrą ir susieti ją su IS „VEKTRA“. Projekto tikslas - sukurti elektronines paslaugas kelių transportu rinkos dalyviams, priemones duomenų apie Lietuvos ir kitų ES valstybių narių Ūkio subjektus, užsiimančius vežimo kelių transportu veikla, apsikeitimui tarp Inspekcijos ir kitų ES valstybių narių institucijų ir intelektualias rizikos valdymo priemones su kelių transportu susijusių Ūkio subjektų priežiūrai vykdyti. Bus sukurtos e. paslaugos: EP.1. „Priemonių ir informacijos, reikalingos Savivaldybių vykdomai licencijavimo veiklai užtikrinti, suteikimas“ (personalizuotas lygis); EP.2. „Informacijos apsikeitimas tarp Ūkio subjekto ir Inspekcijos elektroniniu būdu“ (personalizuotas lygis).

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Intelektualios valdymo sistemos
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-03-V-01
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-03-V-01-012
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-09-26
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-09-30
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą