Laivybos Klaipėdos jūrų uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-12-12
Prašoma lėšų suma:
1 327 440,34 €
Skirtas finansavimas
1 327 599,63 €
Iš jo ES dalis:
1 128 459,68 €

Intensyvėjančių laivybos procesų bei vis didėjančios uostų svarbos tendencijos matomos tiek Lietuvoje, tiek ir visame Baltijos jūros regione. Prognozuojama, kad iki 2030 m. Baltijos jūroje praplaukiančių laivų skaičius per mėnesį padvigubės, panašiai turėtų didėti ir gabenamų krovinių skaičius. Todėl laivų aptarnavimo kokybė, efektyvumas bei laivybos saugumas uostuose tampa kritiniu veiksniu, užtikrinančiu uosto konkurencingumą tarptautinėje rinkoje. Šiuo metu VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau KVJUD), naudodama 2002 m. sukurtą Laivo informacinę sistemą (LIS) dėl joje įgyvendinto riboto funkcionalumo negali užtikrinti efektyvaus laivybos procesų uoste valdymo ir pakankamos laivų aptarnavimo uoste paslaugų kokybės bei susiduria su šiomis problemomis: • Tikslumo, efektyvumo trūkumas, klaidos, valdant laivybos procesus; • Operatyvumo trūkumas, informacijos derinimo ir kontrolės būtinybė; • Informacijos dubliavimas, popierinių dokumentų pateikimo būtinybė. Siekiant išspręsti šias problemas, ir norint pagerinti laivų aptarnavimo kokybę ir efektyvumą bei užtikrinti aukštesnį laivybos saugumo Klaipėdos uoste lygį, KVJUD bus kuriama Laivybos Klaipėdos jūrų uoste valdymo informacinės sistema (LUVIS). Informacinė sistema užtikrins automatizuotą laivybos uoste procesų valdymą, uosto rinkliavų apskaitą bei duomenų teikimą jų gavimu suinteresuotų institucijų informacinėms sistemoms. LUVIS leis atskirti realiame laike vykstančių laivybos procesų valdymo funkcijas nuo procesų apskaitos funkcijų bei leis sukurti ir įdiegti elektronines paslaugas, užtikrinančias efektyvų uosto tarnybų ir laivų agentų, savininkų/frachtuotojų bei kapitonų bendravimą ir leisiančias atsisakyti „tradicinių“ keitimosi informacija būdų. LUVIS bus pajėgi išspręsti šiuo metu eksploatuojamos LIS sąlygojamas problemas, įdiegiant kokybiškai naują požiūrį į laivybos procesų uoste organizavimą naudojant informacines technologijas.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Intelektualios valdymo sistemos
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-03-V-01
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-03-V-01-013
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-09-29
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-09-30
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą