Nacionalinės laivų eismo stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos saugios laivybos administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-12-05
Prašoma lėšų suma:
1 085 763,26 €
Skirtas finansavimas
1 019 323,24 €
Iš jo ES dalis:
866 424,76 €

Projekto vykdytojo,Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau Administracija), veikla apima LR ir tarptautinės jūros teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą, reikalavimų įgyvendinimo laivybos įmonėse, laivuose ir jūrų uostuose organizavimą, bei teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą bei taršos iš laivų prevenciją, įgyvendinimo valstybinę priežiūrą. Siekiant jūrų, uostų ir laivybos saugumo, jūrų aplinkos apsaugos ir laivybos bei jūrų transporto efektyvumo, 2009-04-23 EP priėmė direktyvą, pagal kurią visos ES pakrančių valstybės narės turi įdiegti nacionalines laivų eismo stebėsenos informacines sistemas (NLESIS), kurios bus sujungtos su tinklu SafeSeaNet. LR susisiekimo ministras 2010-11-05 įsakymu Nr. 3-654 paskyrė Administraciją nacionaline kompetentinga institucija ir pavedė jai iki 2013 m. sausio 1 d. sukurti, įdiegti ir pradėti tinkamai ekploatuoti NLESIS. Siekdama įgyvendinti šią pavestą funkciją, Administracija inicijavo šio projekto įgyvendinimą. Projekto tikslas - taikant naujausias informacines technologijas bei panaudojant Automatinę laivų identifikavimo sistemą, sukurti bei įdiegti NLESIS, incidento atveju užtikrinsiančią operatyvų informacijos apie laivus, gabenančius pavojingus ir aplinką teršiančius krovinius, perdavimą Lietuvos bei ES šalių greitojo reagavimo tarnyboms. Įgyvendinus projektą bus užtikrinta efektyvi laivų eismo stebėsena Lietuvai priklausančiame Baltijos jūros ruože, įvykus incidentui ar avarijai į juos bus sureaguojama greičiau, todėl mažės pavojingų medžiagų ar teršalų patekimas į jūrą. Be to, kadangi bus tiksliai numatoma laivo vieta, laivai, kurie tyčia pila teršalus į jūrą ir išvengia bausmės, bus paprasčiau ir lengviau susekami. Dėl to didės Baltijos jūros apsauga, bus pasiekiami geresni ekologiniai rezultatai. Taip pat, įgyvendinus projektą bus pradėtos teikti naujos elektroninės paslaugos gyventojams, jūrininkams, laivų agentams, laivavedžiams ir kitoms suinteresuotoms šalims.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Intelektualios valdymo sistemos
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-03-V-01
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-03-V-01-014
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-10-17
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-10-20
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą