Aplinkos monitoringo, avarijų prevencijos ir ūkio subjektų kontrolės stiprinimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-07-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-11-18
Prašoma lėšų suma:
1 724 648,4 €
Skirtas finansavimas
4 491 320,71 €
Iš jo ES dalis:
3 817 622,6 €

Siekiant palaikyti laboratorijų darbo kokybę pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ keliamus reikalavimus, vykdant valstybinę laboratorinę kontrolę bei valstybinės aplinkos monitoringo programas, būtina papildyti bei atnaujinti mėginių paėmimo, saugojimo, transportavimo, paruošimo ir analizės įrangą AM regionų aplinkos apsaugos departamentų ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - AAA) laboratorijose. Įsigyjama įranga ir prietaisai mėginių paėmimui ir analizės atlikimui bus panaudojama regionų aplinkos apsaugos departamentų Valstybinės analitinės kontrolės skyriuose ir AAA laboratorijose. AAA pagal savo nuostatus metodiškai vadovauja bei diegia ES reikalavimus atitinkančius aplinkos tyrimų metodus aplinkos apsaugos sistemos laboratorijose, atlieka sudėtingų cheminių junginių analizes. Įgyta įranga ir analizės prietaisai leis nustatyti pavojingas ir pavojingas prioritetines medžiagas vandenyje, grunte, ore, biotoje pagal ES direktyvų ir standartų reikalavimus; bendrą organinę anglį atliekų deginimo įmonėse pagal atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimus. Įsigyta kompiuterinė įranga (nešiojamieji kompiuteriai ir konferencinė įranga) leis efektyviau vykdyti Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme numatytas funkcijas, užtikrins aplinkosauginės informacijos bei duomenų kaupimą, analizę, saugojimą bei sklaidą tarp aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-07-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-07-V-01-016
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-08-05
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-09-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą