Sveikatos priežiūros sektoriaus profesinių sąjungų narių mokymas: socialinis dialogas ir darbų sauga

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos slaugos specialistų organizacija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
275 788,8 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Vykdant šį projektą yra numatoma vykdyti darbuotojų (profesinių sąjungų narių) švietimą, mokymą darbdavių ir darbuotojų teisių ir pareigų su darbo sauga ir sveikata susijusiais klausimais tokiu būdu skatinant steigti įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus. Nei viena sveikatos priežiūros įstaiga ar įmonė Lietuvoje nėra įsteigusi saugos ir sveikatos komiteto, sveikatos priežiūros specialistams neorganizuojami jokie mokymai darbų saugos ir sveikatos klausimais, nors būtent šiame sektoriuje darbui yra būdingi specifiniai ir itin pavojingi veiksniai. Vykdant projektą taip pat numatoma vykdyti teisinių konsultacijų teikimą darbuotojams. Teisinių konsultacijų prieinamumas tokiems darbuotojams yra labai mažas – tiek dėl nepakankamos nemokamų teisinių konsultacijų infrastrukūros (tiek valstybinės, tiek ir profesinių sąjungų), tiek ir dėl susikertančio tokias konsultacijas teikiančių subjektų ir pačių konsultacijas norinčių gauti darbuotojų darbo laiko. Siekiant spręsti žinių darbo saugos srityje trūkumo problemą yra būtina organizuoti didelės apimties mokymus darbo saugos sveikatos priežiūros įstaigose klausimais. Be to, remiantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 13 str. darbo saugos ir sveikatos komitetai steigiami (jų nariai renkami) kolektyvo susirinkime, o ne profesinių sąjungų atstovų tiesiogiai. Siekiant, kad darbuotojai suprastų darbo saugos reikšmę ir aktyviai dalyvautų tokių komitetų steigime bei veikloje, darbuotojus reikia informuoti apie tokios veiklos prasmingumą kasdieniniame darbe bei juos motyvuoti. Įvertinant darbuotojų užimtumą įprastu darbo laiku, ribotą mobilumą bei objektyviai ribotas galimybes gauti aktualią informaciją ne darbo laiku būtų tikslinga organizuoti mobilias konsultacijas – konsultacijoms pritaikytai transporto priemonei atvykstant prie įmonės, įstaigos, organizacijos (darbo vietos) pamainų keitimosi metu.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-02-K-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-02-K-01-024
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-10-06
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2011-10-06
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą