Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas.

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-10-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJA
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-11-18
Prašoma lėšų suma:
369 265,52 €
Skirtas finansavimas
453 068,22 €
Iš jo ES dalis:
385 107,98 €

Lietuvos muziejai per metus vidutiniškai surengia per 11 tūkst. edukacinių užsiėmimų, kuriuose dalyvauja apie 230 tūkst. mokinių, tačiau bendradarbiavimas tarp kultūros (muziejų, kultūros paveldo specialistų, kultūros centrų) ir švietimo (bendrojo lavinimo mokyklų) institucijų yra nepakankamas. Ypač šis procesas silpnas Lietuvos regionuose, kaimo vietovėse: švietimo sektoriaus darbuotojai nepakankamai informuoti apie muziejų edukacinių programų pritaikymo galimybes bendrojo lavinimo programoms, apie muziejuose saugomų vertybių ir informacijos panaudojimą pamokose, todėl muziejai, kaip unikali mokymosi vieta, kur mokomasi iš pirminių kultūros šaltinių, paliekami švietimo nuošalyje. Būtina sukurti terpę, kuri skatintų muziejų edukatorių ir mokyklų pedagogų bendradarbiavimą bei kurti edukacines programas, atitinkančias bendrąsias ugdymo programas, kurios ateityje galėtų tapti ir neatsiejama švietimo dalimi. Projekto tikslas - plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu siekiant gerinti pilietinio ir tautinio ugdymo pasiūlą. Per projekto laikotarpį bus sukurtas ir pradės veikti muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklas, muziejuose netradicinėse, interaktyviose edukacinėse programose dalyvaus 9000 moksleivių, 120 mokytojų ir 120 mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų. Projekto veiklos bus skirtos visai Lietuvai, todėl jo dėka bei jam pasibaigus mokytojai bei administracija atras naujas ugdymo proceso gerinimo galimybes muziejuose, įgis papildomų žinių, kaip praturti pamokas panaudojant artimiausių ir labiau nutolusių muziejų išteklius, o moksleiviai atras muziejus kaip itin patrauklią į įvariapusę turiningo mokymosi vietą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-10-V-02
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-10-V-02-012
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-10-11
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-10-11
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą