Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra, II etapas. Pauosčio kelyno rekonstrukcija.

Paramos priemonė
VP2-5.2-SM-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
18 107 796,57 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Pauosčio kelynas išskirtinai aptarnauja krovininį transportą ir būtent naftos terminalą Klaipėdos jūrų uoste. Parengus galimybių studiją, nustatyta, jog visų pirma krovininiam transportui nebeužtenka esamų kelių bei infrastruktūros pajėgumų. Todėl būtina esamus nusidėvėjusius Pauosčio kelyno kelius rekonstruoti, prailginant iki 1050 m. naudingo ilgio ir įrengti naujus kelius. Numatoma įrengti papildomą įvažiavimą iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną. Įgyvendinus projektą visų pirma bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam transportui, susisiekimas Klaipėdos mieste, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas Pauosčio kelyne. Projektas atitinka ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692 punktą 58.12 ir priedo 24 punkto nuostatas bei Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai“ projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 punkto Nr. 5 nuostatas. Taip pat, kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programos priede, reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, projektui netaikomi.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Kvietimo numerisVP2-5.2-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.2-SM-01-V-01-009
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2011-10-27
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą