Antrojo kelio EC ir Nemuno kelyno EC įrengimas

Paramos priemonė
VP2-5.2-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-12-06
Prašoma lėšų suma:
4 418 083,44 €
Skirtas finansavimas
4 418 083,43 €
Iš jo ES dalis:
4 418 083,43 €

Didėjant pervežamų krovinių apimtims Klaipėdos geležinkelio mazgo pietinėje dalyje, būtina esamos geležinkelio infrastruktūros rekonstrukcija įdiegiant EC sistemą. Įgyvendinant šį projektą, numatoma įrengti bendrą elektrinę centralizaciją efektyviam traukinių srautų reguliavimui užtikrinti. Į projekto darbų apimtis įeina: - kelio blokuotės įdiegimas privažiuojamajame geležinkelio kelyje Nr. 201 nuo Draugystės geležinkelio stoties iešmo Nr. 506 iki UAB KJKK „Bega“ teritorijos (vartų) ir naujai pastatytame antrajame geležinkelio kelyje nuo Varnėnų g. iki Sulupės g.; - Nemuno kelyno EC įdiegimas. Padidėjus kelių ir iešmų skaičiui suprojektuotą ir įdiegtą EC sistemą bus galima praplėsti, ją papildant atitinkama įranga. Projekto metu bus parengtas techninis projektas ir atlikti darbai, kurių metu bus įrengta elektrinė centralizacija (EC) ir atlikti kiti susiję darbai. Projektas atitinka ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692 punktą 58.12 ir priedo 24 punkto nuostatas bei Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai“ projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 punkto Nr. 5 nuostatas. Taip pat, kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programos priede, reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, projektui netaikomi.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Kvietimo numerisVP2-5.2-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.2-SM-01-V-01-010
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-10-14
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-11-02
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą