Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato statyba- statybos darbai

Paramos priemonė
VP2-5.3-SM-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
579 240,04 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Remiantis nacionalinės transporto plėtros programa (1), Palangos oro uostą numatoma vystyti siekiant plėtoti turizmą ir verslą regione, sukuriant tarptautinio standarto keleivių aptarnavimo infrastruktūrą. Vadovaujantis strateginio veiklos plano tikslu, t.y.„modernizuoti Palangos oro uosto infrastruktūrą, siekiant tobulinti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo lygį, pagerinti orlaivių ir keleivių aptarnavimo sąlygas“, yra numatyta pastatyti pastatą, skirtą avarinio gelbėjimo darbų tarnybai įsikurti. Šiuo metu avarinių gelbėjimo darbų tarnybai yra skirtos patalpos garažuose, pakankamai toli nuo kilimo ir tūpimo tako . Kad avarinių gelbėjimo darbų tarnyba patektų į aerodromo teritoriją, reikia kirsti magistralinį kelią. Dėl tokio išsidėstymo Palangos oro uoste nėra vykdomi ICAO reikalavimai, pagal kuriuos avarinių gelbėjimo darbų tarnyba turi būti įsikūrusi kaip įmanoma arčiau kilimo ir tūpimo tako. Be ES paramos pats oro uostas finansiškai nepajėgus finansuoti šio projekto. Įgyvendinant projektą, numatoma pastatyti avarinių gelbėjimo darbų pastatą, kuriame būtų įrengti garažai, sandėliai specialiai įrangai, mokymo klasė. Įgyvendinus projektą, bus sudarytos sąlygos aviakompanijoms skraidinti keleivius į Vakarų Lietuvos regioną. Tarptautinio Palangos oro uosto pritaikymas kokybiškai ir savalaikiai esant reikalui atlikti avarinius gelbėjimo darbus užtikrins sąlygas tolimesniam transporto infrastruktūros plėtojimui Vakarų Lietuvos regione skatinant šio regiono socialinę ir ekonominę raidą. Šis projektas nėra finansuojamas iš bet kokio kito ES šaltinio. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas
Kvietimo numerisVP2-5.3-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.3-SM-01-V-01-017
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Palangos miesto

<< Grįžti į paieškos formą