STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS SKATINIMAS. II ETAPAS.

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslo taryba
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-11-30
Prašoma lėšų suma:
2 315 728,68 €
Skirtas finansavimas
3 111 698,71 €
Iš jo ES dalis:
2 644 934,45 €

Integraciniai procesai, vykstantys besiformuojant bendrajai Europos tyrimų erdvei (ETE), ne tik sukuria naujas galimybes, bet ir iššūkius Lietuvos valstybei. ES šalių narių ekonomikoms vis labiau priklausant nuo sparčios technologijų ir mokslinių tyrimų plėtros, atvira idėjų ir tyrėjų judėjimui be sienų ETE, suvienodintos darbo ir socialinės apsaugos sąlygos vis labiau įtakos tyrėjų mobilumą bei darbo vietos pasirinkimą ES. Laisvas tyrėjų mobilumas formuoja naują situaciją darbo rinkoje, kurioje ES šalys sieks pritraukti kiek įmanoma daugiau talentingų ir iniciatyvių žmonių. Siekiant išvengti negatyvių pasekmių, susijusių su galimu „protų nutekėjimu“ Lietuvos valstybė turėtų vykdyti priemones, leidžiančias sukurti tyrimams, technologinei ir socialinei plėtrai palankią aplinką, gebančią ne tik išlaikyti, bet ir pritraukti į Lietuvą tyrėjus iš kitų ES šalių. Viena svarbių sričių, kurioje valstybė yra pajėgi sukurti tokią aplinką yra studentų mokslinės veiklos skatinimas. Siūlomas projektas siūlo priemones, skirtas aukštųjų mokyklų studentų mokslinės veiklos skatinimui, t.y., studenų mokslinę praktiką, studentų mokslinius tyrimus ir doktorantų stažuotes į užsienio mokslo centrus. Šių priemonių tikslas – paskatinti visų trijų pakopų studentus įsijungti į profesionalias, aukšto lygio mokslinius tyrimus vykdančias mokslininkių grupes, pasinaudoti modernia mokslinių tyrimų infrastruktūra šalies ir užsienio mokslo, studijų ir verslo slėniuose. Vienas iš svarbių projekto tikslų yra atviros tarptautinės tyrimų aplinkos, kurioje kartu šalies studentai dirbtų kartu, ir pristatytų savo tyrimų rezultatus visuomenei, su studentais iš užsienio. Projekto priemonių įgyvendinimas pagerintų šalies mokslo įstaigų patrauklumą ir skatintų jaunimą rinktis tyrėjo karjerą Lietuvoje, stiprintų verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą, pagerintų tarptautinį Lietuvos, kaip valstybės, kurioje plėtojami ir vystomi tyrimai, įvaizdį.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-01-V-02
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-11-14
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-11-14
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą