Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-05-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-04-11
Prašoma lėšų suma:
1 882 530,12 €
Skirtas finansavimas
4 036 864,52 €
Iš jo ES dalis:
4 036 864,52 €

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) - pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje. Inovacijos yra vienas svarbiausių šalies ekonomikos vystimosi veiksnių, tačiau, pagal Inovacijų sąjungos švieslentę, Lietuva šiuo metu užima vieną iš paskutinių vietų Europos Sąjungoje. Todėl, būtina skatinti inovacijų plėtrą tiek verslo, tiek mokslo srityse, ypatingą dėmesį skiriant tarpusavio bendradarbiavimo, technologijų perdavimo procesams. Projekto veiklos paskatins verslo ir mokslo bendradarbiavimą, technologijų perdavimą, mokslo ir tyrimų rezultatų komercinimą, intelektinės nuosavybės apsaugą, kas tiesiogiai sumažins inovatyvaus verslo pradžios riziką bei įtakos inovatyvių įmonių kūrimąsi, naujų produktų/paslaugų pateikimą į rinką, suaktyvins Lietuvos dalyvavimą tarptautinėse MTTP ir inovacinės veiklos programose. Projekto veiklos tai pat prisidės prie aktyvesnio MTTP ir inovacijų veiklų plėtojimo jau veikiančiose įmonėse. Įgyvendinus projektą, bus: - Sustiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimo gebėjimai, kurie skatina aktyvesnį technologijų perdavimo procesą; - Sukurta technologijų perdavimo ir žinių komercializavimo sistema; - Padidintas verslo ir mokslo dalyvavimas MTTP ir inovacijų programose; - Sukurtos naujos technologinės įmonės; - Pateiktos rinkai naujos technologijos, produktai bei paslaugos; - Pagerinti Inovacijų sąjungos švieslentės rodikliai (padidės SVV subjektų, kurie investuoja į MTTP, skaičius, SVV subjektų, kuriančių inovacijas savais ištekliais, skaičius, padaugės tarptautinių patentų), kas pagerins Lietuvos, kaip patrauklios investicijoms šalies įvaizdį.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Inogeb LT-3
Kvietimo numerisVP2-1.4-ŪM-05-V-01
Paraiškos kodasVP2-1.4-ŪM-05-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-03-16
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-03-16
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą