Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-13-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2011-12-29
Prašoma lėšų suma:
4 344 300,28 €
Skirtas finansavimas
4 343 347,14 €
Iš jo ES dalis:
3 691 845,07 €

Šiuo metu Lietuvoje yra nemažai įvairių lokalių registrų, duomenų bazių, kitokių vietinių talpyklų, kuriose įvairiais formatais, taikant skirtingas programines priemones kaupiami įvairių sričių mokslo duomenys: atliekamų tyrimų duomenys, mokslo tiriamųjų darbų rezultatai ir pan. Mokslo duomenys kaupiami decentralizuotai, jų kaupimas ir saugojimas yra silpnai reglamentuotas (dažniausiai apsiribojant vidinėmis institucijos tvarkomis bei procedūromis), prieiga prie mokslo duomenų yra galima tik iš duomenis kaupiančios institucijos vidaus. Moksliniai kolektyvai ir individualūs mokslininkai duomenų suvedimui ir kaupimui naudoja įvairias, kartais nepatikimas technines ir programines priemones. Taip sudaroma rizika prarasti duomenis ir dėl to patirti įvairaus pobūdžio ir dydžio nuostolių. Be to, trūksta aktualios informacijos kokia institucija kokius duomenis yra sukaupusi, todėl šių duomenų panaudojimas tarpinstituciniame ir tarpdisciplininiame lygmenyje yra problematiškas. Remiantis 2011 m. gegužės-liepos mėn. atliktos aplausos rezultatais šiuo metu yra sukurta daugiau kaip 80 skirtingos paskirties ir tematikos infrastruktūrų (informacinių sistemų, duomenų bazių, registrų ir pan.). Sukauptų duomenų kiekiai vienoje infrastruktūroje vidutiniškai sudaro apie 20 TB. IT raida ir taikymas sudaro palankias sąlygas iš esmės patobulinti vykdomų mokslo tyrimų eigą, veiklos procesus ir gerinti veiklos efektyvumą. Atsižvelgiant į tai, Projekto apimtyje numatoma sukurti 1 el. paslaugą „Mokslo duomenų paieška, teikimas bei analizė“ (dvipusė sąveika), kuri apims mokslo ir studijų institucijų sukauptų įvairių mokslo sričių tyrimų empirinių duomenų ir kitos su mokslo tyrimais susijusios informacijos teikimą el. būdu. Siekiant užtikrinti didesnį paslaugos teikimo mastą Projekto įgyvendinimo metu į sukurtą mokslo duomenų archyvą MIDAS bus integruota 15 institucijų mokslo duomenys. Projekto tikslinės grupės: mokslininkai / mokslininkų grupės ir mokslo institucijos.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Mokslo duomenų archyvas
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-13-V-01
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-13-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-11-23
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-11-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą