Integruotos krovinių gabenimo jūrų ir geležinkelių transportu informacinės platformos sukūrimas (e. krovinys) (toliau – Projektas).

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-02-20
Prašoma lėšų suma:
2 153 538,67 €
Skirtas finansavimas
2 253 409,59 €
Iš jo ES dalis:
1 915 398,15 €

Projektu siekiama sukurti ir modernizuoti 5 elektronines paslaugas, skirtas geležinkelio krovinių gabenimo paslaugų naudotojams ir krovinių gabenimo paslaugų užsakovams. Tikslinės grupės: Projekto metu sukurtomis paslaugomis naudosis geležinkelio krovinių gabenimo paslaugų naudotojai (krovinius aptarnaujančios įmonės (įskaitant ir krovinių terminalus, viešuosius logistikos centrus bei kitus privačius terminalus) ir krovinių gabenimo paslaugų užsakovai (įskaitant krovinio siuntėjus/ gavėjus, geležinkelių ir uosto ekspedijavimo įmones)). Projekto tikslas: Optimizuoti krovinių gabenimo geležinkelio ir jūrų transportu procesą, plėtojant integruoto krovinių gabenimo elektronines paslaugas. Projekto uždaviniai: 1. Sukurti ir įdiegti integruotą krovinių gabenimo jūrų ir geležinkelių transportu informacinę platformą; 2. Įsigyti ir įdiegti techninę ir sisteminę programinę įrangą reikalingą elektroninėms paslaugoms teikti. Projekto įgyvendinimas suteiks naudą: 1. Valstybei: Projekto įgyvendinimo metu sukūrus el. paslaugas, bus sudarytos prielaidos Paslaugų gavėjams efektyviau atlikti krovinių vežimus, būti konkurencingiems, efektyvinti tiekimo grandinę - o tai sudaro palankias sąlygas didėti krovinių srautui. Dėl padidėjusio krovinių srauto padidėtų transporto sektoriaus įmonių veiklos pajamos, ir jų sumokami mokesčiai į valstybės ir savivaldybių biudžetus. 2. Paslaugų gavėjams: Optimizuojamos ir didinamos pervežimų apimtys, Taupomas laikas ir žmogiškieji ištekliai teikiant krovinių vežimo dokumentus įvairioms institucijoms. 3. LG/ KVJUD: Didinamas paslaugų populiarumas ir skatinamas naudojimasis teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Intelektualios valdymo sistemos
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-03-V-01
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-03-V-01-015
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-12-12
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-12-13
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą