Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus vakarinio aplinkkelio I etapas

Paramos priemonė
VP2-5.4-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-06-03
Prašoma lėšų suma:
37 166 936,98 €
Skirtas finansavimas
40 446 304,45 €
Iš jo ES dalis:
37 166 936,98 €

Vilnių rytų-vakarų kryptimi kerta IXB Europos transporto koridorius, šiaurės-pietų kryptimi – TEN-T tinklo kelias E272, tačiau miestas neturi aplinkkelių ir vidinių greitkelių sistemos, todėl tiek tranzitinis (tarp jų ir sunkusis), tiek atvažiuojantis/išvažiuojantis transportas priverstas naudotis miesto gatvių tinklu, nepritaikytu dideliems eismo srautams. Gatvėse susidaro transporto kamščiai, kurie kiekvienais metais darosi vis didesni. Vilniaus pietinėje dalyje greta TEN-T kelio E85 veikia tarptautinis Vilniaus oro uostas. Vilniaus vakarinis aplinkkelis padėtų sumažinti transporto kamščius, sudarytų patogias sąlygas tranzitiniam eismui, važiuojančiam šiaurės-pietų kryptimi, pervažiuoti miestą, sumažinti triukšmą ir aplinkos taršą. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrojo plano (2002), Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos (2005), Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant projektą numatoma: įrengti 0,51 km kelio atkarpą; pastatyti trijų lygių sankryžą ties Oslo gatve su dviem estakadomis, sankryžos įvažomis ir nuovažomis bei sutvarkytomis įsijungiančių gatvių (Erfurto, Gudelių, Šiltnamių, Lazdynėlių) atkarpomis (viso 3,4 km); apsaugai nuo triukšmo įrengti 0,15 km ilgio tunelį ties Gudeliais; apsaugai nuo triukšmo pakeisti 655 langus gyvenamuosiuose namuose.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas
Kvietimo numerisVP2-5.4-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.4-SM-01-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-02-05
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-03-26
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą