Hrono įmonių grupės darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "HRONAS"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
680 045,18 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Hrono įmonių grupė šiuo metu išgyvena sparčios plėtros laikotarpį. Įmonės keičia struktūrą, gamybines funkcijas perskirsto tarp grupės įmonių, plečia gamybą, didina darbo vietų skaičių. Sparti plėtra, sukelia dvi problemas, su kuriomis susiduria visos grupės įmonės. 1) labai trūksta pokyčių valdymo įgūdžių visų lygių vadovams; 2) labai trūksta kvalifikuotų darbuotojų, galinčių prisidėti prie pokyčių valdymo, inovacijų diegimo ir naujų produktų kūrimo. Šiuo metu vykstantys pokyčiai, tokie kaip statybų rinkos, kuriai daugumą produktų ir paslaugų tiekia Hrono įmonių grupė, krizė, pasaulinių rinkų persiorientavimai ir dėl to kintanti Hrono įmonių eksporto struktūra, reikalauja greitos orientacijos ir didelių visų lygių darbuotojų pastangų, siekiant sėkmingai prisitaikyti prie rinkos poreikių. Išanalizavus galimas alternatyvas, pasirinktas darbuotojų kompetencijos tobulinimo projektas, kaip geriausias būdas įvardintoms problemoms spręsti. Tačiau reikiamos apimties darbuotojų kompetencijos tobulinimo projektas reikalauja pakankamai didelių investicijų, kurių negali užtikrinti Hrono įmonių grupė iš standartinio personalo vystymui skirto biudžeto. Todėl pagrindinė prielaida įgyvendinti sėkmingą, Hrono įmonių grupės poreikius atitinkantį, projektą yra ESF parama. Pagrindinis projekto tikslas - padidinti darbuotojų profesinę kompetenciją, suteikiant jiems žinių ir įgūdžių, kuriuos jie galėtų taikyti tiesiogiai savo darbe ir galėtų užtikrinti sėkmingą įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių. Projektas atitinka tikslinių grupių – Hrono įmonių grupės vadovų ir darbuotojų – poreikius (žr.8 priedą). Įgyvendintas Hrono įmonių grupės darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo projektas sukurs pridėtinę vertę: skatins inovacijų diegimą, naujų produktų kūrimą, eksporto didėjimą, didins kompetentingų darbuotojų skaičių langų ir fasadų pramonės šakoje, padidins įmonių konkurencingumą ir prisitaikymą prie rinkos poreikių, padidins visų įmonių grupės darbuotojų socialinį saugumą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-01-K-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-01-K-01-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-11-11
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2008-11-11
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2008-12-08
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą