Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas

Paramos priemonė
VP2-5.2-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-03-20
Prašoma lėšų suma:
24 271 445,99 €
Skirtas finansavimas
24 271 445,99 €
Iš jo ES dalis:
24 271 445,99 €

Klaipėdos uostas yra labiausiai į šiaurę nutolęs neužšąlantis Baltijos jūros uostas – Lietuvos tranzito centras, sujungiantis jūros keliais svarbiausius transporto koridorius tarp Rytų ir Vakarų. Pagrindiniai uosto kroviniai yra nafta, grūdai, trąšos, geležies ir plieno gaminiai, mediena, konteinerių ir Ro-Ro kroviniai. Šiuo metu Klaipėdos uostas gali priimti laivus, kurių grimzlė ne didesnė, kaip 12,5 m. Teikiamas projektas atitinka 2007–2013 m. Ekonomikos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ uždavinį: "Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo didinimas". Projekto tikslas – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo pagilinimas iki 14,5 m gylio ir paplatinimas iki 150 m pločio. Pagrindiniai ekonominiai aspektai įgyvendinti projektą yra: esami Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kanalo gyliai neleidžia visiškai patenkinti krovinių vežimo jūra rinkoje didėjančių laivų parametrų (grimzlės, laivo matmenų), užtikrinti tinkamas laivų įplaukimo, išplaukimo ir manevravimo sąlygas Klaipėdos uosto laivybos kanale; dėl nepakankamo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kanalo išvystymo lygio Lietuvos Respublika negali pilnai panaudoti turimą transporto ir tranzito, jūrų transporto potencialą. Įgyvendinant projektą planuojama atlikti laivybos kanalo gilinimą ir platinimą iki 14,5 m gylio ir ne mažiau kaip 150 m pločio nuo Pk26 iki Pk81, įrengiant laivų apsisukimo ratus: Pk 47+80 – Pk 53+30 ir Pk 73 – Pk 76+50 bei papildomai pagilinant įplaukimą į malkų įlanką ir teritorijas ties krantinėmis Nr. 66 ir Nr. 67, Nr. 101-104, Nr. 79-80.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Kvietimo numerisVP2-5.2-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.2-SM-01-V-01-012
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-12-12
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-12-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą