Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų gebėjimų tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-04-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
45 711,91 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Dabartiniame dinamiškame pasaulyje žinios ir gebėjimai turi būti nuolat ir vis sparčiau atnaujinami, tam kad galėtum suprasti ir tinkamai ugdyti žmogaus gebėjimus ir kūrybines galias, kurie neabejotinai lemia šalies gyvenimo kokybę. Neretai valstybės ar savivaldybės politikai, įstaigų tarnautojai ar darbuotojai yra kritikuojami, kad nesprendžia vieno ar kito klausimo (neturi kompetencijos), kad vilkina klausimo sprendimą (trūksta įgūdžių), suteikia nepilną informaciją. Kad tokių problemų nebūtų, reikia savivaldybės darbuotojams ir politikams nuolat kelti kvalifikaciją, ugdyti įgūdžius. Kvalifikacijos kėlimas yra vienas svarbiausių principų bei reikalavimų, keliamų visų ir ypač biudžetinių institucijų darbuotojams. Taigi, šis projektas teikiamas, siekiant įgyvendinti savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos kėlimą per gebėjimų tobulinimą. Stiprioji projekto savybė yra ta, kad pagal atrinktas mokymo programas, įgytos žinios padės žymiai geriau ir efektyviau dirbti savgivaldybės administracijai. Programos pasirinktos atsižvelgiant į tai, kad Lietuvai įstojus į ES, savivaldybių administracijų darbuotojams yra keliami dar didesni reikalavimai profesinėje ir bendrųjų gebėjimų srityje. Nuolat susiduriama su specialiųjų, teisinių bei bendrosios kompetencijos žinių stoka. Taip pat vis plačiau pradedama kalbėti apie ES šalių valstybės tarnautojų bendrąją kompetenciją, t.y. apie tokius gebėjimus, kurie būtini kiekvienos šalies tarnautojams, kad jie sėkmingai bendradarbiautų tarpusavyje. Investicijos į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos bei kompetencijos tobulinimą, padidins jų administracinius gebėjimus ir patobulins gebėjimus tarnauti visuomenės interesams.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-04-R-61
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-04-R-61-011
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-01-11
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-01-11
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Radviliškio raj.

<< Grįžti į paieškos formą