Renovacija (Saulėtekio al. 49, Vilnius)

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
174 775,83 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Vilniaus universiteto administracija inicijavo studentų bendrabučio Saulėtekio al. 49 renovavimo projektą. Norint sumažinti suvartojamos šilumos energijos kiekį, pagerinti pastato būklę, sukurti komfortabilią gyvenimo bei mokymosi aplinką, būtina atlikti studentų bendrabučio rekonstrukcijos darbus. Pastatas statytas 1977 m., nerekonstruotas jau daugelį metų. Pastato išorinės atitvaros susidėvėjusios, bendrabučio sienos yra be papildomo išorinio apšiltinimo sluoksnio, pastato izoliacija prasta, dėl ko atsiranda dideli šilumos energijos nuostoliai bei nuolat auga energijos vartojimo išlaidos. Per nesandarias išorines sienas bei stogą prarandama daug šilumos, stogo būklė prasta, vanduo kaupiasi hidroizoliacijos defektų vietose. Projekto "Renovacija (Saulėtekio al. 49, Vilnius)" įgyvendinimo metu bus atlikti bendrabučio išorinių atitvarų rekonstrukcijos darbai - sutapdinto stogo apšiltinimas ir dangos keitimas bei išorinių sienų apšiltinimas. Bendrasis projekto tikslas – mažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Specifinis projekto tikslas - sumažinti Vilniaus universiteto bendrabučio Saulėtekio al. 49 energetinių resursų naudojimą. Projekto bendrojo bei specifinio tikslų pasiekimui keliamas uždavinys: renovuoti Vilniaus universiteto bendrabučio Saulėtekio al. 49 pastato išorines atitvaras, siekiant padidinti energijos sunaudojimo efektyvumą. Planuojama, kad numatytų uždavinių įgyvendinimas leis pasiekti tokius rezultatus: apšiltinta ir pakeista stogo danga, apšiltintos išorės sienos. Atlikus Vilniaus universiteto bendrabučio Saulėtekio al. 49 renovavimą: sumažės šiluminės energijos sunaudojimas, padidės pastato ilgaamžiškumas, sumažės išlaidos šildymui, pagerės bendrabučio gyventojų gyvenimo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numerisVP3-3.4-ŪM-03-V-01
Paraiškos kodasVP3-3.4-ŪM-03-V-01-098
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-03-26
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-05-18
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą