Atitinkančių ES reikalavimus suvirinimo personalo rengimo programų ir sertifikavimo sistemos įdiegimas Lietuvoje

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
287 988,01 €
Skirtas finansavimas
0 €
Iš jo ES dalis:
0 €

Lietuvai tapus ES nare, Lietuvoje įsigaliojo ir ES gamyntojams taikomi EN ISO 3834 serijos standartų reikalavimai. Lietuvos gamybos įmonėms tenka reorganizuoti savo veiklą pagal EN standartų reikalavimus, kurie griežtai reglamentuoja ir personalo kvalifikaciją. Todėl aštriai išryškėjo sertifikuotų pagal ES reikalavimus kokybės kontrolės ir inžinierinės grandies suvirinimo specialistų stoka Lietuvoje, kadangi suvirinimo srityje visas personalas privalo būti sertifikuoti pagal Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) metodiką. Dabartinės Lietuvoje taikomos suvirinimo specialistų mokymo programos neatitinka ES reikalavimams, nės Europoje egzistuoja vieninga suvirinimo specialistų parengimo ir sertifikavimo sistema. Ši sitema stipriai skiriasi nuo iki šiol Lietuvoje taikomos. Aukštųjų mokyklų diplomai nėra pripažinami akredituostuose personalo sertifikavimo įstaigose, kaip suvirinimo personalo kvalifikaciją patvirtinantysi dokumentai. Visi gamyboje dirbantieji suvirinimo specialistai turi baigti papildomas IIW patvirtintas neformalaus mokymo programas ir gauti Europos suvirintojų federacijos (EWF) arba IIW diplomus ar sertifikatus. Tačiau Lietuvoje, kur stipriai išvystytos suvirinimą taikančios pramonės šakos ir dirba labai mažai sertifikuotų suvirinimo specialistų bei kasmet didėja jų poreikis, iki šiol nėra centro, kuriame būtų vykdomas šių specialistų parengimas ir sertifikavimas. Lietuvos įmonės siekiančios parengti savo kokybės valdymo sistemą pagal ES normų reikalavimus, privestos komandiruoti savo darbuotojus į vykdomus kitose šalyse suvirinimo specialistų mokymus. Yra ir nuolatinis poreikis pakartotinai egzaminuoti personalą, nes NDT specialisto sertifikato galiojimo laikotarpis iki 3 metų. Todėl Lietuvoje būtina įdiegti trūkstamas suvirinimo personalo neformalaus mokymo programas ir įkūrti šalyje suvirinimo personalo mokymo ir sertifikavimo centrą, išnaudojant turinčių patirtį šioje srityje LSA, VGTU ir kitų aukštųjų mokyklų potencialą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.1-ŠMM-04-K-03
Paraiškos kodasVP1-2.1-ŠMM-04-K-03-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-12-15
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-12-15
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2011-12-15
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Nefinansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą