Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Mykolo Romerio universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-05-17
Prašoma lėšų suma:
581 833,29 €
Skirtas finansavimas
384 877,78 €
Iš jo ES dalis:
337 121,21 €

Projektu siekiama perduoti projekto pareiškėjo įgytą patirtį Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms, kurios įgyvendus projektą, prisidėtų prie neformaliojo mokymosi vertinimo ir pripažinimo plėtros Lietuvoje. Pareiškėjo turima patirtis apima mokslinę ir praktinę patirtį. Teikiamu projektu siekiama sukurti kokybiškai naują paslaugą suaugusiems Lietuvos aukštojo mokslo institucijose, kurios galės vertinti ir formalizuoti suaugusiųjų neformaliojo mokymosi kompetencijas, įgytas ne akadmeninėje aplinkoje. Pagrindinis projekto tikslas – perduoti MRU įgytą patirtį vertinant ir pripažįstant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas kuriant tokio mokymosi vertinimo ir pripažinimo sistemą Lietuvoje. Svarbiausias uždavinys – padėti 8 Lietuvos aukštosioms mokykloms (projekto partnerinėms institucijoms – kolegijoms ir universitetams) pasiruošti vertinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytus mokymosi pasiekimus ir pripažinti kompetencijas, jas formalizuoti suteikiant akademinius kreditus.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.1-ŠMM-04-K-03
Paraiškos kodasVP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-02-10
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-02-10
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2012-02-10
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą