Transeuropinio tinklo kelio E85 Vilnius-Lyda rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-06-28
Prašoma lėšų suma:
7 385 310,47 €
Skirtas finansavimas
7 385 310,47 €
Iš jo ES dalis:
7 385 310,47 €

Kelias E85 Vilnius-Lyda, Lietuvos teritorijoje jungiantis šalies sostinę su Šalčininkų miestu, yra viena iš pagrindinių transporto jungčių Lietuvos–Baltarusijos pasienyje. Šiuo keliu taip pat naudojasi tranzitinis transportas iš Lenkijos. Numatyto rekonstruoti kelio ruožo nuo 30,3 iki 41,5 km danga neatitinka keliamų reikalavimų, o tiltas per Visinčios upę yra avarinės būklės. Rekonstruojant kelio E85 Vilnius–Lyda ruožą planuojama sustiprinti 11,2 km kelio dangos, rekonstruoti tiltą per Visinčią, įrengti saugaus eismo priemones ir rekonstruoti inžinerinius tinklus. Transeuropinių TEN-T kelių tinklo plėtros poreikis yra akcentuotas ne tik Europos, bet ir mūsų šalies dokumentuose: Lietuvos transporto ir tranzito plėtros strategijoje (2002), Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje, 2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programoje. Projektas atitinka „Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas: formuoti kelių transporto saugaus eismo sistemą, stiprinti eismo dalyvių saugumo prevenciją, gerinti eismo reguliavimo sąlygas, modernizuoti kelių infrastruktūrą (gerinti jos geometriją ir tobulinti dangą), griežtinti kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolę, tobulinti magistralinių kelių techninius parametrus iki šalies ir tarptautiniu požiūriu suderinto lygio, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones bei plėtoti dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą miestuose, gyvenvietėse ir užmiesčio keliuose.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numerisVP2-5.1-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.1-SM-01-V-01-014
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-04-12
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-04-18
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šalčininkų raj.

<< Grįžti į paieškos formą