Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Utenos regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-11-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Utenos ligoninė
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-06-01
Prašoma lėšų suma:
550 257 €
Skirtas finansavimas
545 265,79 €
Iš jo ES dalis:
463 475,92 €

Gydymo įstaigos siekia teikti savo pacientams kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, nuolatos gerinti gydymo įstaigų veiklos efektyvumą, našumą, tačiau šiuo metu naudojamos darbo priemonės ir metodai apsunkina šių tikslų siekimą. Elektroninės paslaugos gyventojams sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu iš esmės nėra teikiamos – informacija apie pacientų sveikatą dažniausiai kaupiami popierinėje formoje, todėl sunkiai prieinama tiek pacientams, tiek SPĮ specialistams. Projekte dalyvaujančios įstaigos nėra įsidiegę vieningos IS ir savo veikloje naudoja tik atskiras, tarpusavyje neintegruotas programines priemones, skirtas medicininės ir statistinės informacijos suvedimui, arba atskiras informacines sistemas. Siekiant užtikrinti efektyvų žmogiškųjų ir materialinių išteklių medicinos įstaigose panaudojimą, taupyti pacientų laiką, yra inicijuojamas projektas, kurio metu bus sukurta interaktyvi elektroninė paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir SPĮ specialistams“. Projekto metu pareiškėjo ir partnerių įstaigose bus įdiegta regioninė IS, apimanti 20 funkcijų. Taip pat bus įrengtos 127 kompiuterizuotos darbo vietos ir vienas techninės įrangos centras, kurio funkcionalumais naudosis visos partnerių įstaigos. Planuojama, jog įgyvendinus projektą su regionine IS dirbs ne mažiau kaip 50 proc. šių SPĮ darbuotojų. Projektas turės teigiamą poveikį šioms tikslinėms grupėms: projekto partnerių įstaigų pacientams (2010 m. – 168 484), projekto partnerių įstaigų personalui (2010 m. – 1 703), projekto partnerių įstaigoms, kitoms sveikatos priežiūros sektoriaus institucijoms ir įstaigoms.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-11-V-01
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-11-V-01-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-03-30
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-03-30
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Utenos raj.

<< Grįžti į paieškos formą