Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-11-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-06-01
Prašoma lėšų suma:
666 016,87 €
Skirtas finansavimas
665 628,9 €
Iš jo ES dalis:
565 784,56 €

Gydymo įstaigos siekia teikti savo pacientams kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, nuolatos gerinti gydymo įstaigų veiklos efektyvumą, našumą, tačiau šiuo metu naudojamos darbo priemonės ir metodai apsunkina šių tikslų siekimą. Elektroninės paslaugos gyventojams sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu iš esmės nėra teikiamos – informacija apie pacientų sveikatą dažniausiai kaupiami popierinėje formoje, todėl sunkiai prieinama tiek pacientams, tiek SPĮ specialistams. Projekte dalyvaujančios įstaigos nėra įsidiegę vieningos IS ir savo veikloje naudoja tik atskiras, tarpusavyje neintegruotas programines priemones, skirtas medicininės ir statistinės informacijos suvedimui, arba atskiras informacines sistemas. Siekiant užtikrinti efektyvų žmogiškųjų ir materialinių išteklių medicinos įstaigose panaudojimą, taupyti pacientų laiką, yra inicijuojamas projektas, kurio metu bus sukurta interaktyvi elektroninė paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir SPĮ specialistams“. Projekto metu pareiškėjo ir partnerių įstaigose bus įdiegta IS, apimanti 22 funkcijas. Taip pat bus įrengta 180 kompiuterizuotų darbo vietų ir vienas techninės įrangos centras, kurio funkcionalumais naudosis visos įstaigos. Planuojama, jog įgyvendinus projektą su IS dirbs apie 50 proc. šių SPĮ darbuotojų. Projektas turės teigiamą poveikį šioms tikslinėms grupėms: projekto partnerių įstaigų pacientams (2010 m. – 245 855), projekto partnerių įstaigų personalui (2010 m. – 2 107), projekto partnerių įstaigoms, kitoms sveikatos priežiūros sektoriaus institucijoms ir įstaigoms.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-11-V-01
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-11-V-01-007
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-02-27
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-03-30
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Radviliškio raj.

<< Grįžti į paieškos formą